OZB in de gemeente Oldambt gaat omhoog

Het gemeentebestuur van Oldambt wil volgend jaar de onroerende zaakbelasting (ozb) met twee procent verhogen. Het is een van de voorstellen in de concept-begroting die het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Met de ozb-verhoging kan een sluitende begroting worden gepresenteerd. De gemeenteraad heeft dit jaar voor het eerst haar speerpunten voor de begroting meegegeven aan het college in plaats van te reageren op voorstellen vanuit het gemeentebestuur.

Lastig

'Het was lastig om alle speerpunten van de raad te verwezenlijken, want we hebben nu eenmaal te maken met beperkte financiële middelen. Toch hebben we als college kans gezien om een aantal wensen in de begroting op te nemen', zegt wethouder van Financien Kees Swagerman van Oldambt.

Brede school Scheemda

Naast de aandacht voor wegen, onderhoud en groen is er ook aandacht voor het gebiedsgericht werken in de begroting.

Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een brede school in Scheemda, de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en komt er meer aandacht voor preventie in de jeugdzorg.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Ook stelt het college voor om vanaf 2019 een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in rekening te brengen.

'Voor de minima in onze gemeente bieden wij een zorgverzekering bij Menzis aan. In die polis zijn de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp meeverzekerd. Op deze manier beperken we de lasten voor de minima in onze gemeente', aldus Swagerman.

Meer over dit onderwerp:
WINSCHOTEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws