Hoe stad Groningen haar monumentale hofjes wil redden

Het Typografen Gasthuis aan de Petrus Campersingel
Het Typografen Gasthuis aan de Petrus Campersingel © Hans Dinkelberg
Om te voorkomen dat de kenmerkende hofjes in stad Groningen worden verwaarloosd, wil de gemeente een aantal van die hofjes onderbrengen in het Groninger Monumentenfonds. Dat heeft gevolgen voor huurders.
Het gaat om hofjes die nu nog in handen zijn van woningcorporaties. Woningcorporaties verhuren enkele tientallen woningen die aan de hofjes staan. De corporaties hebben echter geen rol als het gaat om monumentbeheerder. Daarom wil de gemeente die rol onderbrengen bij het Groninger Monumentenfonds.

1. Wat is het Groninger Monumentenfonds?

Het fonds zorgt ervoor dat onrendabel erfgoed wel behouden blijft voor de stad omdat het van economische en maatschappelijke waarde is. Daaronder vallen bijvoorbeeld het Pomphoes en de Finse School. Het fonds heeft ook geld gestoken in de verbouw van het Prinsenhof en de Watertoren.

2. Is er genoeg geld in het fonds?

De gemeente wil de rol van het fonds groter maken en wil daarom ook extra geld steken in het fonds. Zo zou het fonds geld kunnen lenen van de gemeente. Op dit moment zit er vijf miljoen euro in het potje. Het streven is om dat potje te vullen met in totaal veertig miljoen euro.

3. Hoeveel hofjes zijn er?

De stad kent in totaal 32 hofjes die liggen binnen de muren van overgebleven gasthuizen. Niet alle gasthuizen zijn in handen van woningcorporaties. De gemeente wil enkele tientallen woningen onttrekken van de corporaties.
'Daarmee zorgen we ervoor dat de hofjes goed in stand blijven, maar ook dat de positie van de huurders in stand blijft', stelt wethouder Roeland van der Schaaf.

4. Wat is het probleem?

Van der Schaaf hecht veel waarde aan de hofjes. 'Ik zou het heel kwalijk vinden als de hofjes, die voor de stad en huurders van groot belang zijn, op de vrije markt belanden.' Dan dreigt volgens hem het risico dat de particuliere huurder of de corporatie geen waarde hecht aan het onderhoud van het monument, en het verwaarloost.
Door de hofjes onder te brengen in het monumentale fonds denkt de wethouder dat hij wel grip heeft op de toekomst van de hofjes. 'Volgens het Rijk heeft de corporatie geen rol als monumentbeheerder. Daarom vinden we het goed dat het fonds die rol overneemt. Daarmee zorgen we ervoor dat de monumentale waarde in stand blijft.'

5. Wat merkt de huurder?

Waar bewoners die een woning aan een hofje huren nu nog de huur overmaken aan de corporatie, zal dat in de toekomst niet meer zo zijn. Bang voor een extreme huurverhoging hoeven de bewoners volgens Van der Schaaf niet te zijn. 'Huurders zijn gewoon beschermd via het huurrecht. Voor huurders zal er geen direct risico zijn. Dat ontstaat wel als je er op termijn geen grip meer op hebt.'