Wierde Groot Maarslag tot op grote diepte doorgemeten

© Jan Been/RTV Noord
Deze week is een groot onderzoek begonnen naar de bodem onder de wierde Groot Maarslag. De wierde tussen Mensingeweer en Schouwerzijl wordt door middel van een geofysisch onderzoek doorgelicht tot op een diepte van achthonderd meter.
Overal op de wierde staan sensoren. Ze staan opgesteld in een kruisvorm waardoor de bodem onder de hele wierde kan worden gescand.

Tweeledig doel

Het onderzoek heeft een tweeledig doel: de NAM wil weten hoe trillingen die vanaf achthonderd meter naar de oppervlakte komen zich gedragen in verschillende aardlagen en de onderzoekers hopen inzicht te krijgen in de bodemstructuur onder de wierde. Voor dat laatste wordt tot op zo'n dertig meter diepte onderzoek gedaan. Ook de bovenste drie meter grond wordt geofysisch onderzocht.

Ouderdom vaststellen

Verder worden met een grondboor monsters uit de bovenste laag grond gehaald. Archeoloog Gerard Aalbersberg: 'We hopen scherven en botjes te vinden. Daarmee kunnen we de ouderdom van de wierde vaststellen en waarvoor die werd gebruikt.'

Twee weken

Het onderzoek duurt twee weken, daarna wordt de apparatuur weggehaald en uitgelezen. Dan duurt het nog zeker enkele maanden voordat duidelijk is welke geheimen zich onder Groot en Klein Maarslag bevinden.