'Leefbaarheid wordt vergeten bij versterken aardbevingshuizen'

© RTV Noord/Goos de Boer
'Het gaat alleen maar om veiligheid, wat ontbreekt is leefbaarheid.' Volgens Nathalie de Vries, voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architecten, ligt de focus in de versterkingsoperatie in onze provincie 'te veel op technische oplossingen'.
'We kregen steeds meer signalen dat de creatieve kracht van ontwerpers en architecten helemaal niet benut wordt in de regio', zegt De Vries, oorspronkelijk afkomstig uit Appingedam.

'Betrek architecten eerder'

'Zoals een bewoner zei: 'Er is wel aandacht voor hoe een scheur moet worden gerepareerd, maar we horen niets over het verlies van cultureel erfgoed en hoe we daarmee moeten omgaan'. En dat zijn eigenlijk grotere opgaven.'
'Dit gevoel is ontstaan door de gesprekken die we in de regio gevoerd hebben. We denken dat het belangrijk is om architecten er vanaf het begin bij te betrekken en niet pas aan het einde, als de plannen al voorgekookt klaar liggen.'

Goed voorbeeld

Volgens De Vries geeft de Stichting Oude Groninger Kerken al het goede voorbeeld. 'Ze zijn bezig met goede oplossingen, samen met restauratiearchitecten, om belangrijke historische monumenten te verstevigen. In combinatie met een nieuwe functie voor zo'n gebouw zorgen ze er ook voor dat het gerestaureerd of verbeterd wordt. Dat combineren ze op een slimme manier.'

Duurzaamheid

'Het gaat ook om duurzaamheid. Zorg ervoor dat mensen die ouder worden langer in hun huis kunnen blijven, als een hersteloperatie uitgevoerd wordt op bijvoorbeeld rijtjeshuizen. Allemaal zaken die in Nederland op de bouw afkomen en in Groningen gecombineerd moeten worden met de versterkingsopgave. Het is niet onmogelijk. Je kunt er heel mooie oplossingen voor verzinnen, met lokale partijen.'

Kennis delen

'Wij kunnen als landelijke brancheorganisatie dit geluid overal laten horen. We willen lokale architecten ondersteunen, kennis met elkaar delen. En wij willen helpen door een platform te maken waarin de goede voorbeelden die er al zijn te delen, zodat ze bij meer mensen bekend worden.'