Onderzoek naar schade randen aardbevingsgebied vertraagd

© RTV Noord
Het onderzoek van de TU Delft naar de oorzaak van schade aan de randen van het aardbevingsgebied in Groningen is een half jaar vertraagd. Dat meldt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
Het onderzoek moet een beter beeld geven van deze schades. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gaswinning, maar ook naar mogelijke andere oorzaken zoals zoutwinning, gasopslag of aanpassingen van het waterpeil.

Meer tijd

De vertraging is ontstaan doordat de onderzoekers moeite hadden om geschikte panden te vinden. 'Dat kostte meer tijd dan voorzien. Er zijn driehonderd huishoudens benaderd, maar lang niet iedereen wilde meewerken,' licht een woordvoerder van de NCG toe.
Inmiddels zijn zeventig uiteenlopende panden in achttien Groningse gemeenten en in het Friese dorp Moddergat geselecteerd. De schade aan deze huizen en gebouwen wordt de komende tijd nauwgezet onderzocht.

Samenstelling bodem

Daarnaast wordt veldonderzoek rond deze panden gedaan. Daarbij wordt gekeken naar de hoogteligging van de gebouwen en huizen. Ook wordt de samenstelling van de bodem in de omgeving van zo'n pand onderzocht.
Aanvankelijk werd aangekondigd dat de resultaten dit najaar gepresenteerd zouden worden. Dat wordt nu in maart volgend jaar, zo kondigt de NCG aan.

Onderzoek Witteveen+Bos

Er is veel te doen over de massale afwijzing van schadeclaims buiten het officiële aardbevingsgebied. Volgens het bureau Witteveen+Bos worden 1600 schadegevallen niet veroorzaakt door gaswinning. Daar is veel kritiek op.
Het onderzoek van de TU Delft moet duidelijk maken waar die schades dan wel door worden veroorzaakt.