Opnieuw tegenslag bij bouw Helperzoomtunnel

© VIA Drupsteen
Het zit de bouwers van de tunnel onder het spoor bij de Helperzoom in het zuiden van de stad Groningen bepaald niet mee. Deze keer gooit een grondwaterbron (een 'wel') onverwacht roet in het eten.
Het opborrelende bronwater zorgt voor zo veel problemen dat de bouw van de tunnelbak voorlopig is stilgelegd. Eerder dit jaar bezorgden een historische kademuur en oude rioolbuizen de bouwers al hoofdbrekens.

Niet te voorzien

Dit nieuwe probleem was eigenlijk niet te voorzien, zegt Bert Kramer, de directeur van aannemerscombinatie Herepoort. 'Natuurlijk zijn er vooraf proefgrondboringen gedaan, maar dan moet je maar net toevallig op zo'n wel stuiten.'

Werk gaat door

Kramer hoopt en verwacht dat de nieuwe tegenslag geen onoverkomelijke problemen oplevert. 'Maar we moeten zeker weten dat het opborrelende grondwater niet leidt tot verzakkingen. We hebben tot Kerst de tijd hiervoor een oplossing te vinden. Ik ga ervan uit dat dat lukt. Dan liggen we nog steeds op schema om de tunnel in juli volgend jaar op te leveren. Ondertussen gaat het werk zo veel mogelijk door.'
Kramer kan nog niet zeggen hoe groot de financiële tegenslag is. 'Natuurlijk kost dit geld. Het is nooit goed als machines stilstaan. Maar Herepoort is een consortium van zes aannemerscombinaties. We huren heel veel materieel in. Als de machines hier niet nodig zijn, worden ze ergens anders ingezet.'

Treinverkeer wordt stilgelegd

De bedoeling is dat de tunnelbak in mei volgend jaar in één keer onder het spoor wordt geschoven. Daarvoor moet het treinverkeer tussen Groningen en Assen een week lang worden stilgelegd.
De bouw van de nieuwe Helperzoomtunnel is onderdeel van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg van Groningen. Verkeer tussen Groningen-Zuid en het Europapark moet in de toekomst door deze tunnel, omdat de afritten bij de Hereweg en de Oosterpoortwijk gaan verdwijnen.