Raad Loppersum maakt gehakt van LV-motie over afschaffen NCG

© Nationaal Coördinator Groningen
De gemeenteraad van Loppersum is verbolgen over de motie van Loppersum Vooruit waarin staat dat de organisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) overbodig is. 'Ik kan mij er niet in vinden', zegt CDA-fractievoorzitter Aagtje Elderman.
'Hoe je ook over de gang van zaken denkt, de NCG met een motie van wantrouwen om de oren te slaan heeft geen toegevoegde waarde', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje. 

LV trekt de motie in

Loppersum Vooruit-raadslid Hans Warink diende de motie in vanwege de aanstelling van Anita Wouters als project-directeur-generaal Groningen Bovengronds. 'Zij heeft nagenoeg dezelfde functieomschrijving als de NCG', ligt Warink zijn motie toe. 
Burgemeester Albert Rodenboog (CDA) vindt de motie ongewenst. 'Daardoor bestaat de kans dat de versterkingsoperatie nog verder vertraagt.'
Na de woorden van de burgemeester en een kwartier schorsing bedenkt Warink zich en trekt de motie in. Volgens het LV-raadslid was het niet de bedoeling de NCG onderuit te trekken.

Motie over NCG is niet sjiek

Toch vinden de andere partijen de motie van Loppersum Vooruit niet sjiek. 'Er klinkt een diskwalificatie in de richting van de NCG', zegt fractievoorzitter Jacomine Meyling van D66/Gemeentebelangen. 'Heel jammer dat de NCG op deze manier wordt weggezet door het vertrouwen in hem op te zeggen', zegt CDA'er Elderman. 
De andere partijen sluiten zich bij de woorden van Elderman en Meyling aan en benadrukken dat de NCG ook veel goed werk verricht. 'We kunnen beter alle energie steken in het bij de les houden van NCG Hans Alders', zegt Dirk van Impe van GroenLinks.

Positie NCG juist versterken

Fractievoorzitter Bé Prins van de ChristenUnie vindt dat de meerwaarde van de NCG buiten kijf staat. 'We moeten zijn positie juist versterken en ervoor zorgen dat de NCG meer bevoegdheden krijgt. ' 
Warink betreurt de kritiek van de partijen. 'Ik heb de motie niet voor niets teruggetrokken, dus ik snap niet waarom ze dan alsnog hun zegje willen doen.' 

Gesprek met de minister

De raad is het wel eens dat ze op korte termijn met de nieuwe minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om tafel wil. Niet alleen om kennis te maken, maar ook om het over de bevoegdheden van NCG Hans Alders te hebben.