Aardbevingsnieuws oktober 2017: Een nieuw regeerakkoord en een nieuwe gasminister

Exit Henk Kamp, enter... Eric Wiebes. Dat is de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, en is daarmee direct verantwoordelijk voor het gaswinningsbeleid in de nieuwe kabinetsperiode. Wat is nog meer belangrijk aardbevingsnieuws in oktober 2017?

Elke maand zet RTV Noord het belangrijkste aardbevingsnieuws van die maand op een rij, waarbij we kijken naar gaswinning, aardbevingen, schade-afhandeling en de versterkingsoperatie die duizenden Groningse huizen, gebouwen en monumenten wacht.

Nieuw regeerakkoord: gaskraan iéts verder dicht

De gaskraan gaat in de volgende kabinetsperiode voorzichtig verder dicht: met 1,5 miljard kuub in vier jaar, naar het niveau van 20,1 miljard kuub gaswinning in 2021. Dat staat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Daar staat ook in dat het kabinet 50 miljoen euro steekt in een ontwikkelingsfonds voor Groningen, voor de economie, zorgprofessionals en begeleiding van mensen die psychische klachten overhouden aan de aardbevingsproblematiek.

Commissaris van de Koning in Groningen René Paas, is blij dat gaswinning een prominente rol heeft gekregen in het regeerakkoord. 'Het akkoord stelt veiligheid voorop en Groningers centraal', meldt de provincie Groningen. Maar: 'We willen in gesprek of Nederland niet meer gas terug kan nemen.' De linkse oppositiepartijen scharen zich daar eind oktober achter: net als in hun verkiezingsprogramma's, dringen ze aan op een dichtgedraaide gaskraan tot 12 miljard kuub per jaar.

Het akkoord stelt veiligheid voorop en Groningers centraal
René Paas - CdK Groningen

Nieuwe 'gasminister': Eric Wiebes

De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat is, net als voorganger Henk Kamp, een VVD-politicus. Eric Wiebes zal in zijn nieuwe functie verantwoordelijk zijn voor de gaswinning. In de vorige kabinetsperiode was hij staatssecretaris bij Financiën, waarin hij onder andere verantwoordelijk was voor de Belastingdienst en het aanpakken van schijnzelfstandigheid bij zzp'ers. Beide bleken hoofdpijndossiers te worden voor Wiebes. Wel wordt hij als een probleemoplosser gezien.

De VVD'er heeft nog geen expliciete ervaring met de gaswinning in Groningen. Wiebes zegt echter al op de dag van de beëdiging dat Groningen topprioriteit heeft. 'Het staat er eigenlijk bijna stil. Alle aandacht moet daar naar toe.' Dat gebeurt nadat hij een'inwerkdossier' overhandigd heeft gekregen van Groningse gedupeerden in Den Haag. De eerste politieke reacties op de aanstelling van Wiebes zijn wisselend.

Ook een nieuw apparaat: Groningen Bovengronds

Met de benoeming van Wiebes op EZK is ook een nieuw apparaat opgetuigd: Groningen Bovengronds. Het is een nieuw initiatief dat voor een verbeterslag moet zorgen voor het bevingsgebied. De Haagse topambtenaar Anita Wouters moet Wiebes gaan bijstaan met 'advies over schade-afhandeling, versterking en perspectief voor Groningen'. Website Follow the Money zet vraagtekens bij de integriteit van de groep topambtenaren waartoe Wouters behoort. De site stelt dat de topambtenaren ministers regelmatig de hand boven het hoofd houden, als ministers daarom vragen.

KPMG kraakt hechte band NAM en CVW

Bedrijfsanalist KPMG kraakt in een vertrouwelijk rapport de dikke vinger die de NAM in de pap heeft bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW werd in 2015 in het leven geroepen om de NAM op afstand te houden bij de afwikkeling van bevingsschade en versterking, maar dat lukt niet. KPMG constateert dat de NAM 'zeer gedetailleerd' toezicht houdt op de werkwijze van het CVW. Dat gaat in sommige gevallen bovendien op een bureaucratische en ineffectieve manier, omdat de onderlinge afstemming bij de NAM niet optimaal is. Ook is er te weinig transparantie over de overeenkomst tussen NAM en CVW.

De kritiek richt zich ook op het CVW zelf. Zo komen mails niet altijd bij de juiste bewoners terecht en is de organisatie 'onvoldoende in staat om in te spelen op veranderingen'.

Schade tot 4.000 euro sneller afgehandeld

Vanaf 1 november 2017 kunnen aardbevingsschades tot 4.000 euro zonder zitting worden afgehandeld. Ook hoeven de arbiters niet meer een kijkje ter plaatse te nemen. Zo moet de wachttijd voor een schadecompensatie veel sneller worden. Dat is nodig, want sinds de oprichting van de Arbiter Bodembeweing in 2016 zijn 1833 zaken aangemeld, waarvan er liefst 1355 op de plank zijn blijven liggen. In nog eens 169 zaken is het niet tot een schouw en zitting gekomen, maar koos het Centrum voor Veilig Wonen voor een vroegtijdige schikking.

Weer doelstelling van 5000 woninginspecties

Dit jaar is het de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders niet gelukt: het inspecteren van 5000 woningen op aardbevingsschade. Toch wil de NCG volgend jaar hetzelfde aantal huizen inspecteren. De NCG heeft in 2017 een achterstand opgelopen van 1300 woningen die niet zijn geïnspecteerd op aardbevingsschade. Dit aantal maakt volgend jaar onderdeel uit van de 5000 woningen die Alders wil inspecteren.

Eerst was er geen gevaar, toen werd het 1.5 en nu dit
Lambert Wolf - Steenbergen Barst!

NAM: Kans op beving van 4.0 bij Langelo

'Eerst was er geen gevaar, toen werd het 1.5 en nu dit', zegt Lambert Wolf van de actiegroep Steenbergen Barst. Hij reageert ontsteld op een uitspraak van de NAM in een analyse van het Staatstoezicht op de Mijnen. Daarin wordt gesteld dat een aardbeving van 3.6 tot 4.0 op de Schaal van Richter mogelijk is bij de Drentse gasopslag in Langelo. De NAM zegt echter geen grote schades te verwachten. Tot oktober zijn er 96 schademeldingen voor aardbevinggschade gemeld. De NAM ontkent echter dat het bevingsschade is.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- GGD-onderzoek: forse toename gezondheidsklachten door aardbevingen
- NAM voelt weinig voor brede toepassing 'bewijsvermoeden' bij schade
- Overschild neemt heft in eigen handen bij versterken
- 'Het lijkt wel een sinkhole, de grond verdwijnt onder onze huiskamer'
- Succes voor Damster huurders: versterkingsplan van tafel
- 'Er mankeert toch niks aan deze huizen?'
- 'De NAM heeft niet eens het fatsoen om ons te vertellen wat ze hier doen'

Aardbevingen in oktober 2017:

- 11 oktober 02:45 uur: 0.7 in Vries
- 15 oktober 15.58 uur: 1.0 in Kantens
- 17 oktober 00:59 uur: 0.5 in Zuidwolde
- 17 oktober 02:46 uur: 0.8 in Meedhuizen
- 29 oktober 12:04 uur: 1.0 in stad Groningen, epicentrum Paddepoel
- 29 oktober 23:55 uur: 1.2 in Eems-Dollard, nabij Holwierde

Lees alles over de aardbevingen in ons dossier

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws