Onderzoek KPMG: 'NAM zit te dicht op Centrum Veilig Wonen'

© Jos Schuurman/FPS
De NAM heeft flink wat in de melk te brokkelen bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Zo zit het gasconcern 'zeer dicht op de CVW-organisatie'.
Dat concludeert KPMG in een vertrouwelijk onderzoek naar de relatie tussen de NAM en het begin 2015 gestarte schadebedrijf. Dat is gehouden in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Veel kritiek

De onderzoekers constateren dat er 'in politiek en media veel kritiek op het CVW is'. Daarbij gaat het er met name om dat de NAM teveel aan de touwtjes zou trekken.
Dat beeld wordt in dit onderzoek bevestigd. Zo wordt geconcludeerd dat de NAM streng toeziet of de gemaakte afspraken worden nageleefd. En daar worden vraagtekens bij gezet.

Voldoende vertrouwen?

'De vraag is of deze zeer directe operationale en financiële aansturing het juiste effect sorteert. En of er voldoende vertrouwen en vrijheid worden gegeven aan het CVW, zodat het op een effectieve en efficiënte wijze zijn doelstellingen kan bereiken.'
De vraag is of er voldoende vertrouwen en vrijheid worden gegeven aan het CVW
Rapport KPMG

Bureaucratisch

Het toezicht en controle door de NAM wordt door medewerkers van het Centrum Veilig Wonen ervaren als 'zeer gedetailleerd'. 'En in sommige gevallen als bureaucratisch en ineffectief. Genoemde redenen zijn dat binnen NAM de onderlinge afstemming niet altijd optimaal is en er verschillende stijlen in sturing zijn.'
Er is voor het onderzoek gesproken met medewerkers van de NAM, het CVW en maatschappelijke organisaties. Ook zijn honderden documenten bestudeerd.
Het Centrum Veilig Wonen is begin 2015 van start gegaan. Met als opdracht de schade-afhandeling regelen en het versterken van huizen en gebouwen voorbereiden. Op die manier zou de NAM op afstand daarvan komen te staan. Uit dit onderzoek blijkt daar weinig van terecht te zijn gekomen.
Toezicht en controle door de NAM is ineffectief. De interne afstemming binnen de NAM is niet optimaal
Rapport KPMG

Strikt vertrouwelijk

Aandeelhouders zijn twee commerciële partijen: adviesbureau Arcadis en verzekeraar CED. De KPMG-onderzoekers stuiten er op dat het contract met de NAM hierover, 'strikt vertrouwelijk en niet openbaar is'. 'Alleen de betrokken partijen zijn op de hoogte van de inhoud.'
En dat vinden de onderzoekers geen goede zaak: 'Het CVW voert de werkzaamheden uit in een complexe en continu veranderende omgeving. Het opereren in deze complexe omgeving vraagt van het CVW transparantie en maatschappelijke verantwoording. Het niet openbaar maken van de overeenkomst tussen NAM en CVW draagt niet bij aan transparantie en verantwoording.'

Ook CVW zelf voor verbetering vatbaar

Kritiek is er ook op het functioneren van het CVW, waar inmiddels 311 mensen werken. Zo wordt vastgesteld dat de organisatie onvoldoende in staat is in te spelen op veranderingen. 'De mate waarin CVW zich kan aanpassen en met veranderingen omgaat is naar de mening van NCG en NAM flink voor verbetering vatbaar, onder meer op het gebied van projectmanagement.'
Correspondentie komt niet altijd bij de juiste bewoner terecht
Rapport KPMG

Mails niet bij de juiste bewoner

Uit het onderzoek blijkt ook dat sprake is van overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 'Bij deze incidenten gaat het veelal om het onjuist gebruik van e-mailadressen, waardoor correspondentie niet bij de juiste bewoner terechtkomt.'
Inmiddels zijn er maatregelen genomen op dit gebied. Zo is er een speciale securitymanager aangesteld.

Onder vuur

Het Centrum Veilig Wonen ligt onder vuur, nu er nieuwe schaderegeling in de maak is. Zo heeft de Groninger Bodem Beweging (GBB) al laten weten af te willen van deze organisatie. SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar wil dat het schadebedrijf bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders wordt ondergebracht.