'Wat gebeurt er met rapport over kinderen in aardbevingsgebied?'

© FPS Jos Schuurman
'Bent u bereid om de informatie aan kinderen over aardbevingen te verbeteren? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u dit doen. Zo nee, waarom niet?'
Op die vragen willen Groenlinks-Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Lisa Westerveld antwoord van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Vergeten groep

Ze hebben kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Daaruit komt naar voren dat kinderen in het aardbevingsgebied 'een vergeten groep' zijn.
De beide parlementariërs willen weten wat de VVD-bewindsman daar aan denkt te gaan doen. Ook moet de VVD-bewindsman antwoord geven op de vraag in hoeverre de belangen van kinderen worden meegewogen bij de besluitvorming over de gaswinning.

Onzekerheid

Dat geldt ook voor de positie van kinderen bij het versterken van huizen. 'Is het mogelijk om onzekerheid bij kinderen weg te nemen door gedwongen verhuizingen zodanig te organiseren dat de kinderen niet van school, sportclubs of voor- en naschoolse opvang hoeven te wisselen?'
Verder wordt de minister gevraagd wanneer alle scholen in het gebied voldoen aan de veiligheidsnormen voor aardbevingsbestendig bouwen. 

Breder onderzoek

De kinderombudsvrouw pleit voor een breder onderzoek naar de positie van kinderen in het aardbevingsgebied. De GroenLinks-Kamerleden willen weten of de minister daartoe bereid is. 'Zo ja wat is uw plan van aanpak?'