NCG Alders eist dat kabinet heel snel knopen doorhakt

© RTV Noord
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) eist dat het nieuwe kabinet op korte termijn een besluit neemt over de aanpak van de grote problemen rond de gaswinning in Groningen.
Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties.
Zo moet er rap duidelijkheid komen over wie de hoge kosten betaalt van het realiseren van het gewenste Nul op de Meter voor 10.000 te versterken woningen. 

Te grote rol ministerie

Verder gaat het onder meer om de te grote rol van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij de uitvoering het nieuwe schadeprotocol. 
Het zijn punten die bewust buiten het Meerjaren Programma 2017-2021 van de NCG zijn gehouden, zo wordt in de brief gemeld. Dat houdt verband met het feit dat hier op korte termijn over onderhandeld moet worden met het nieuwe kabinet.  

350 miljoen euro

Inmiddels is ook berekend wat het gaat kosten om te zorgen voor het zogenoemde Nul op de Meter van de  eerste 10.000 te versterken huizen. Alle woningen op die manier aanpakken kost 350 miljoen euro.
Daarvoor moet het kabinet over de brug komen. 'De vraag is of daarbij gebruik kan worden gemaakt van extra middelen die voor energiebesparing beschikbaar komen. Of dat hierbij uitsluitend gekeken dient te worden naar de middelen in het kader van het aardgasbatenfonds.'

Crisisaanpak

In de brief wordt geconcludeerd dat de problemen in Groningen alle kenmerken van een crisis hebben. 'Daarbij hoort een toegesneden gereedschapskist. In de wandelgangen is dat de Groningenwet gaan heten. De situatie in Groningen heeft alle kenmerken van een crisis en derhalve is een crisisaanpak noodzakelijk. Daartoe zal een wettelijk instrumentarium beschikbaar moeten komen.'
Er wordt verder uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe schadeprotocol. Zo moet het onafhankelijk Instituut Mijnbouwschade (IM) de schade-afhandeling in handen nemen.

Protest uit regio

In de aanvankelijke voorstellen zou het ministerie de samenstelling daarvan bepalen. Na protest uit de regio wil NCG Hans Alders nu dat de regie in Groningen komt te liggen. 
'Mogelijk kan een gemeenschappelijke regeling hier een oplossing voor bieden. Deze zou in eerste instantie kunnen beslissen over wijzigingen in het schadeprotocol en het benoemen van leden voor het IM.'

Positie Alders

Regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties willen dat de Alders zelf verder af komt te staan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorgesteld wordt om de NCG-organisatie om te bouwen tot een zelfstandig bestuursorgaan, met meer bevoegdheid.