Delfzijl wil onderzoek naar vervanging zeesluizen

© Rijkswaterstaat
De gemeente Delfzijl wil samen met de provincie, de waterschappen, Groningen Seaports en Het Groninger Landschap onderzoek doen naar de bouw en renovatie van verschillende zeesluizen.
De gemeente wil hier 35.000 euro voor vrijmaken in de begroting.
Het gaat om de vergroting van de zeesluizen bij Farmsum, het opnieuw openstellen van de recreatiesluis in het Oude Eemskanaal en de bouw van een nieuwe spuisluis bij het chemiepark.

Obstakel

De zeesluizen bij Farmsum zijn nu al regelmatig een obstakel in de vaarweg Delfzijl-Lemmer. Vergroting is nodig om het toenemende scheepvaartverkeer aan te kunnen.
Doordat het Rijk de sluizen pas in 2030 wil aanpakken, willen de partijen de twee andere - kleinere - projecten naar voren halen.

Vaartoerisme

'Een flink aantal jaren geleden is de sluis bij het Noorderpoort vervangen door een betonnen blok. Als we de zeesluizen bij Farmsum vernieuwen, willen we ook kijken of we voor de recreatievaart de sluis in Delfzijl weer kunnen openen. Dat zorgt voor veel extra activiteit in de stad', zegt burgemeester Gerard Beukema.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is een spuisluis te realiseren aan het einde van het Oosterhornkanaal bij het voormalige Oterdum. Het Groninger Landschap heeft de daarbij liggende Groote Polder overgenomen en plannen om die opnieuw in te richten als zoet-zoutwaterovergang.
Daarmee blijft er meer zoet water binnen de dijken, en dat is hard nodig, legt de burgemeester uit.

Koelwater

'Er stroomt regelmatig zilt water via het Eemskanaal richting Groningen. Dat is slecht voor de landbouw. Ook voor bedrijven zoals Google, want die gebruikt alleen zoet water om te koelen. Dus we moeten ervoor zorgen dat het zilte water wordt afgevoerd.'
Zo'n spuisluis is ook belangrijk voor de plannen van het Groninger Landschap. Die kan dankzij subsidie van het Waddenfonds nu de plannen voor de herinrichting van de Groote Polder uitvoeren.

Stormvloedkering

Het haalbaarheidsonderzoek moet meer duidelijkheid geven over de kosten en de gevolgen voor de kustlijn. De partijen praten daarnaast ook over de huidige waterkering langs het centrum van Delfzijl. Door de stijgende zeespiegel is die in de toekomst niet meer bestand tegen hoog water. Daarom wordt bekeken of een stormvloedkering langs de kust een alternatief is.
De gemeenteraad van Delfzijl praat volgende week donderdag over het begrotingsvoorstel. Naast het onderzoek naar de sluizen wil de gemeente ook kijken hoe het beter kan omgaan met duurzame energie. Ook moet er een erfgoeddeskundige komen die zich focust op de aardbevingsproblematiek. Daarnaast wil het college een taalhuis voor laaggeletterden in Wagenborgen.

Druk met lopende projecten

Het zijn vier relatief kleine voorstellen. Wethouder Jan Menninga laat weten dat er wel geld, maar geen tijd is voor nieuw beleid. 'De verkiezingen komen eraan, dus we willen het nieuwe college de ruimte geven voor nieuw beleid. Daarnaast hebben onze ambtenaren het heel druk met een groot aantal projecten die we nu uitvoeren.'
Inwoners van Delfzijl gaan er overigens op vooruit in 2018: ze besparen gemiddeld ruim twintig euro op de gemeentelijke lasten.