Wethouder geeft versneld duidelijkheid: zes miljoen voor Eelde

© FPS / Jos Schuurman
De bijdrage die de stad aan Groningen Airport Eelde geeft, bedraagt zes miljoen euro.
Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In de brief refereert het college aan berichtgeving van RTV Noord van donderdag, waarin al stond dat de stad niet de benodigde twaalf miljoen in Eelde wil investeren.

Onnodige onrust voorkomen

De bedoeling was de raad maandag vertrouwelijk te informeren, maar dat zou na de berichtgeving te lang duren. 'Met deze brief willen we voorkomen dat de berichtgeving leidt tot interpretaties, die de bedrijfsvoering van GAE kunnen raken en voor onnodige onrust zorgen.'
De stad heeft 26 procent van de aandelen, wat neerkomt op een bijdrage van twaalf miljoen aan het investeringsplan (van 46 miljoen). De stad weigert dat bedrag te betalen en wil niet verder gaan dan de helft. 'Met deze bijdrage kan naar onze mening een verantwoorde en sluitende businesscase gerealiseerd worden.'

Stad wil aandelen verkopen

Ook bevestigt wethouder Joost van Keulen in de brief dat de stad van de aandelen af wil. De eventuele opbrengst gaat naar Eelde.
Daarbij komt het totaalbedrag voor Eelde op veertig miljoen in plaats van 46, maar volgens het college moet dit voldoende zijn. Het bedrijfsleven heeft volgens trekker Harm Post ook meer dan acht miljoen toegezegd. Daarnaast komt er 2,5 miljoen uit de Regio Groningen Assen. 'Naar ons oordeel is daarmee sprake van een solide economische basis voor de toekomst van GAE NV.'

Niet meer geheim

De stad dekt de zes miljoen uit de begroting die de raad volgende week vaststelt. Er komt nog een voorstel met een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Dat is een eis van de raad om überhaupt met investeren in Eelde akkoord te kunnen gaan.
Maandag worden de partijen alsnog geïnformeerd, maar niet meer achter gesloten deuren. Het geheime karakter kwam het college op flinke kritiek te staan van de SP, die een motie van wantrouwen tegen wethouder Joost van Keulen overweegt.

December definitief besluit

De raad moet eind december definitief besluiten over investeren in Eelde. Het college benadrukt wel het belang van Eelde te zien. 'Wij vinden dat een luchthaven onderdeel uitmaakt van de publieke basis-infrastructuur van Noord-Nederland en dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en voor de gewenste groei van de werkgelegenheid in de regio.'
Omdat duidelijk was dat de gemeenteraad nooit met twaalf miljoen akkoord zou gaan, komt wethouder Van Keulen nu met een voorstel voor de helft.