Rechtbank wijst onafhankelijke deskundigen aan in zaken tegen NAM

© FPS Jos Schuurman
De Rechtbank Noord-Nederland heeft eind oktober in twee zaken tegen de NAM een onafhankelijke deskundige aangewezen om mogelijke aardbevingsschade aan een woning te onderzoeken.
Deskundigen die eerder werden geraadpleegd, waren volgens de rechtbank niet voldoende onafhankelijk. De rechtbank wees een vergelijkbaar verzoek in één van de zaken tegen het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) af.

Eerdere deskundigen

In de twee zaken ging het om woningen die eerder door verschillende deskundigen waren onderzocht op mogelijke aardbevingsschade. De deskundigen kwamen onderling tot verschillende conclusies en zijn volgens de rechtbank niet onafhankelijk en onpartijdig.
De NAM was in sommige gevallen bijvoorbeeld opdrachtgever, maar meestal ook de financier van de deskundigen.

Centrum voor Veilig Wonen

De rechtbank wees een verzoek af om een onafhankelijke deskundige tegen het CVW. Volgens de rechtbank heeft het CVW 'slechts een uitvoerende rol gehad bij het afhandelen van schade, en is het niet aansprakelijk voor aardbevingsschade als gevolg van gaswinning.'
Ook de onderzoeksvragen die aan de deskundige voorgelegd werden, kwamen in beide zaken aan de orde. De rechtbank vond de vragen te ruim geformuleerd, en heeft deze daarom opnieuw vastgesteld.