Na zestien jaar stilte wordt er weer gesproken over aanpak noordwand Grote Markt

In 2001 stond het voor het laatst op de publieke agenda: de aanpak van de noordwand van de Grote Markt. Vrijdagavond kwam het weer terug op die agenda tijdens een brainstormsessie van het stadse toekomstfestival Let's Gro.
Van groene gevels tot een brug, en van het naar voren halen van de panden tot het bebouwen van het Kwinkenplein. Alle plannen zijn nog welkom in deze beginfase. Budget is namelijk nog niet beschikbaar, maar het nadenken is al begonnen.

Jarenlang plannen maken

'Inderdaad, sinds 2001 denken we voor het eerst openlijk na over de noordwand', aldus wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Nu is daarvoor het moment. Want er gaan veel jaren zitten tussen het idee en de uitvoering. De noordwand heeft echt nodig dat we ermee aan de gang gaan. Wat precies, dat weten we nog niet.'

Om welk gedeelte gaat het precies?

De noordwand van de Grote Markt beperkt zich echter niet tot enkel het gedeelte wat aan de Grote Markt grenst. Bij de noordwand horen ook het Kwinkenplein, de Rode Weeshuisstraat en de Kreupelstraat.

Parkeergarage

In 2001, toen er dus voor het laatst werd gesproken over de noordwand, maakte een parkeergarage onder de Grote Markt deel uit van de plannen. De eventuele komst zorgde voor veel onrust en discussie. Er werd destijds zelfs nog een referendum over gehouden.
Van der Schaaf ziet het anno 2017 dan ook niet zitten om plannen voor een parkeergarage af te stoffen. 'Ik denk dat we geen discussie moeten voeren over nog meer parkeren rond de Grote Markt. Er wordt een garage gebouwd bij het Forum en dat is voor het hart van de binnenstad meer dan voldoende', meent de wethouder.

Wederopbouw na WOII

Een groot deel van de panden waarover vrijdagavond is gesproken is gebouwd in de jaren '50. Een flink deel van de noordwand is immers kort na de oorlog afgebroken doordat de panden zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog kwamen.

Invloed van stadsbouwmeester

Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen hoopt in elk geval dat men goed nadenkt voordat ze überhaupt een pand gaan slopen, als er al sprake zou zijn van sloop. Zelf is hij een groot fan van de jaren '50-bouw. 'We moeten voorzichtig en precies zijn. We moeten niet zomaar dingen weggooien of groots gaan slopen en transformeren.'
Of de stadsbouwmeester veel invloed heeft op het uiteindelijke resultaat weet hij niet. 'Ik probeer die invloed wel te hebben, maar letterlijk heb ik het niet. Uiteindelijk gaat de politiek erover. Ik laat ze wel zien wat de mogelijkheden zijn. Daarmee probeer ik wel de ideevorming te beïnvloeden.'
Het is nog niet bekend wanneer er concrete plannen voor de noordwand op tafel liggen.