Woonzorgcentrum Wiemersheerd kan aardbeving niet aan

© Google Street View
Woonzorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum is niet bestand tegen eventuele aardbevingen.
Dat is gebleken uit inspectie van het pand. Volgens een woordvoerder van zorginstelling Zonnehuisgroep Noord 'voldoet het pand niet aan de norm'.

Duidelijkheid

In opdracht van Nationaal Coordinator Groningen Hans Alders zijn de afgelopen maanden zeventig zorggebouwen geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid. De uitkomst van die inspecties is nog niet te geven; specialisten zijn nog bezig te berekenen of de panden voldoen of niet. Over een half jaar komt Alders met duidelijkheid over eventuele versterkingsmaatregelen voor deze panden.
Wiemersheerd in Loppersum moet in elk geval worden aangepakt. Op welke manier is nog onduidelijk. 'We hebben nog geen inzicht in het inspectierapport', aldus de woordvoerder van Zonnehuisgroep Noord. In een brief aan bewoners blijkt 'dat er geen directe veiligheidsrisico's zijn en dat we het gebouw gewoon kunnen gebruiken'.

Tijdelijke verhuizing

Op het moment dat Wiemersheerd wordt verstevigd, is de kans groot dat de bewoners tijdelijk ergens anders worden ondergebracht. Een van de opties is woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum. Dat zorgcentrum komt vanaf augustus 2019 leeg te staan als Zonnehuisgroep Noord daar stopt met het verlenen van zorg. De eigenaar van het gebouw moet dan op zoek naar nieuwe huurders.
'Als we weten dat we een deel van het gebouw nodig hebben om daar bewoners tijdelijk onder te brengen, dan kan de eigenaar daarop anticiperen', zegt zorgwethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum. In het geval van sloop-nieuwbouw wordt bekeken of bewoners in het oude gebouw kunnen blijven tot hun nieuwe onderkomen klaar is.

Kwetsbare doelgroep

'Het is in ieder geval belangrijk dat de versterking zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners. Want we hebben te maken met een kwetsbare doelgroep', zegt Schollema.
Onlangs werd al bekend dat ook Vliethoven in Delfzijl van zorginstelling De Hoven onveilig is. De verwachting is dat van de zeventig geïnspecteerde panden nog veel meer onveilig blijken te zijn. Het is onzeker wat dit betekent voor de bewoners. Mogelijk worden zij ook tijdelijk ondergebracht in het Hippolytushoes of een andere zorginstelling.

Blik op de toekomst

Volgens Schollema biedt de situatie ook kans om te kijken naar de toekomst van de zorg. 'Ouderen willen wel in een veilige omgeving met elkaar oud worden. Maar ze gaan niet graag naar een verzorgingshuis.'
Ouderen gaan niet graag naar een verzorgingshuis
Bé Schollema - wethouder Loppersum

Klassieke verzorgingshuizen verdwijnen daardoor steeds meer uit het straatbeeld. Volgens Schollema komen daarvoor zorgwijken met aanleunwoningen voor in de plaats. 'Op die manier blijven de ouderen dicht bij elkaar en kunnen de zorgaanbieders efficiënt hun werk doen.'
Wel blijft er een hoofdgebouw waar ouderen terechtkunnen die zwaardere zorg nodig hebben. 

Blauwdruk

De versterking van Wiemersheerd is een proef en kan als een blauwdruk worden gebruikt voor de overige zorggebouwen die versterkt moeten worden. Schollema benadrukt wel dat de plannen geen dictaat zijn.
'We moeten goed met de mensen overleggen waar behoefte aan is. Hetzelfde hebben we in Loppersum succesvol gedaan met de scholentransitie.' 

Plan

De Nationaal Coordinator grijpt de versterkingsoperatie verder aan om met een toekomstvisie op de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg te komen. In Groningen spelen naast de gaswinning ook de krimp en vergrijzing een rol.
Dat heeft allemaal ook invloed op het aantal plekken dat nodig is voor deze groepen. De coördinator, zorgorganisaties, pandeigenaren, gemeenten, provincie, het Rijk en zorgverzekeraar Menzis komen samen met een plan. Dat moet april 2018 klaar zijn.