Damster coalitiepartijen houden fusiekaarten tot het einde tegen de borst

Wordt het toch nog spannend of de gemeentelijke fusie tussen Delfzijl, Loppersum en Appingedam doorgaat? Als het aan de Damster coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen ligt wel.

'De beslissing kan nog beide kanten opvallen', zegt fractievoorzitter Dries Zwart van Gemeentebelangen Appingedam. 

Kaarten tegen de borst

Op donderdag 16 november nemen de drie gemeenteraden tegelijkertijd een principebesluit om samen te gaan. In Delfzijl en Loppersum lijkt de wedstrijd al gespeeld. Als er geen verrassingen plaatsvinden, is in beide gemeenten een meerderheid voor de fusie.

In Appingedam hebben de oppositiepartijen de kaarten ook al geschud; ze zijn voor het huwelijk. Maar tijdens de commissievergadering van maandagavond houden het CDA en Gemeentebelangen de kaarten toch nog stevig tegen de borst.

'Deze avond was om kritische vragen te stellen voordat wij het in onze fractie bespreken', zegt Zwart. 'Vervolgens hebben wij eerst coalitieoverleg voordat wij ons standpunt kenbaar maken', vult CDA-voorman Bert Raangs aan. 

Geen geheim

Volgens sommige oppositiepartijen heeft het CDA van Raangs allang een standpunt ingenomen. 'Het is geen geheim dat het CDA in het verleden positief tegenover de herindeling stond. Misschien nemen we uiteindelijk wel de beslissing die iedereen verwacht', zegt Raangs.

Geen twijfel

Ondanks dat het kwartje nog beide kanten kan opvallen, is er volgens Zwart geen twijfel bij zijn partij over welke beslissing ze gaan nemen. 'We moeten het alleen nog bespreken en afstemmen in coalitieverband, zodat er geen verassingen zijn', zegt Zwart.

Het blijft in het midden of Zwart in coalitieverband afkoerst op een 'ja' of een 'nee', waardoor alle opties nog openblijven. Mocht Gemeentebelangen tegen de fusie stemmen en het CDA voor, dan heeft dat geen gevolgen voor het fusieproces. Alleen als beide partijen de kont tegen de krib gooien kan het huwelijk tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum op losse schroeven komen te staan. 

Politieke kopstukken bepalen einddatum

Voordat de DAL-raden volgende week donderdag een besluit nemen, komen dinsdagavond de fractievoorzitters eerst nog bijeen. Op initiatief van Fractie 2014, D66 Appingedam en Loppersum Vooruit willen de partijen aan een voorstel werken om een einddatum te bepalen waarop de fusie afgerond moet zijn.

Door gezamenlijk een einddatum te bepalen, houden de drie raden de regie in handen. Bovendien maken ze het op deze manier de gemeentebesturen makkelijk. Mochten twee raden voor 2021 kiezen en één voor 2020, dan moeten de drie colleges 'vechten' om tot overeenstemming te komen. 

De meeste partijen willen geen haast maken, waardoor mogelijk brokken ontstaan. Hoogstwaarschijnlijk gaan de gemeenten op 1 januari 2021 samen. 

Lees ook:

Politieke kopstukken zetten vaart achter DAL-fusie
Geld geen belemmering voor huwelijk tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum
Delfzijl, Appingedam en Loppersum nemen dit jaar nog besluit over fusie
- Lees alles over de herindeling in Groningen in dit dossier

Meer over dit onderwerp:
herindeling Appingedam
Deel dit artikel:

Recent nieuws