Baggerslib uit Damsterdiep versterkt dijk aan Eemskanaal

Waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag bij Garmerwolde een depot in gebruik genomen waarin baggerslib uit het Damsterdiep wordt opgeslagen.

Als het slib is ingedroogd, dan wordt de noordelijke dijk aan het Eemskanaal er mee versterkt.

Tegelijk met de opening van de dertig hectare grote opslaglocatie begint het waterschap met het baggeren van het Damsterdiep. Het diep wordt over de gehele lengte, van Groningen naar Delfzijl, schoongemaakt. Daarbij komt 176.000 kubieke meter zand vrij.

Ruim elfduizend vrachtwagenritten

Die baggerspecie wordt met een buis die in het diep ligt, naar Garmerwolde gepompt. Er zijn onderweg vijf persinstallaties nodig om het slib door de buis te stuwen. 'We sparen op deze manier elfeneenhalfduizend vrachtwagenritten uit,' zegt waterschapsbestuurder Bob van Zanten.

Dijk versterken

Het baggerdepot bevindt zich vlak bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde en ligt pal tegen het Eemskanaal. Het baggerslib uit het Damsterdiep wordt in verschillende bassins opgevangen. Als het is ingedroogd dan wordt de grond op een schip geladen, dat het naar de plek brengt waar de dijk aan het Eemskanaal moet worden versterkt. Het slib uit het Damsterdiep wordt gebruikt voor het stuk van Groningen tot voorbij Woltersum.

Hoog water

Aanleiding voor de werkzaamheden is de opdracht om de dijk aan de noordzijde van het Eemskanaal te versterken. Met name bij Woltersum bleek de dijk niet sterk genoeg. Tijdens de periode van langdurig hoog water in januari 2012, dreigde hij het te begeven. De inwoners van Woltersum werden destijds geëvacueerd.

Lees ook:

- Ervaringsdeskundige uit Woltersum doet verhaal op Overstroomik.nl
- Noodevacuatie Woltersum en omgeving

Meer over dit onderwerp:
GARMERWOLDE
Deel dit artikel:

Recent nieuws