Instellingen

Vuurwerk in raad Stad: 'Wethouder maakt zich volkomen belachelijk'

© RTV Noord
Door de gemeente betaalde conciërges, fietsstewards en klassenassistenten. De stadse gemeenteraad van Groningen wil dat deze 'basisbanen' terugkeren.
Dat bleek woensdagavond tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. De basisbaan is vergelijkbaar met de oude Melkert-banen. De gemeente betaalt het minimumloon voor de stadjers die zo'n baan krijgen bij bijvoorbeeld een school. De banen zijn bedoeld voor mensen die op eigen kracht geen baan kunnen vinden.
Volgens PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra is het tijd dit soort banen weer te creëeren nu de economie aantrekt. 'Er is altijd een groep die moeilijk zelf een baan kan vinden.'

Steun aan Ten Boer

De raad spreekt verder unaniem steun uit aan de inwoners van Ten Boer die last hebben van de aardbevingen. De raad wil dat de stad en buurgemeente Ten Boer samen optrekken bij de versterking van huizen.
Ook moeten ze samen de inwoners die schade hebben ondersteunen bij hun strijd met de NAM.

Vuurwerk

Net als de jaarwisseling heeft de begrotingsbehandeling in de stad een traditioneel vuurwerk. Oppositiepartij SP verwijt het college ieder jaar niet genoeg te doen voor de mensen die het moeilijk hebben in de stad. Wethouder Ton Schroor reageert daar dit jaar ongekend fel op.
'Elk jaar aanval openen jullie de aanval op twee gezichten van de stad. Maar wij doen net zoveel of meer aan het slechten van de kloof tussen arm en rijk dan u ooit heeft opgeschreven in uw verkiezingsprogramma. De SP moet eindelijk toegeven dat dit college het zo slecht niet doet.'
'Genant', vindt SP-voorman Jimmy Dijk die woorden. 'Schroor maakt zich volkomen belachelijk. Wij hebben niet gezegd dat u dingen vreselijk verkeerd doet. Wij zeggen dat u niks extra's doet voor Stadjers die de overheid naast zich nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren.'

Meer traditie

Ook traditie is het indienen van allerlei moties en amendementen door raadsleden waarmee ze het beleid nog willen aanpassen. Deze keer staat de teller op 29 moties en 15 amendementen. Zeventien daarvan halen het, waaronder de basisbanen en steun aan Ten Boer.
Verder oordeelt de raad onder meer dat de gemeente nooit meer over 'studentenoverlast' mag spreken, omdat dit verdeeldheid in de stad zou bevorderen. Ook wil de raad dat WIJ-teams beter toegankelijk worden voor laaggeletterden en dat zwangeren hulp krijgen bij het stoppen met roken.

Fietsen

Een aantal moties over fietsen krijgt ook steun. Bijvoorbeeld om fietsers bij de vele omleidingen door wegwerkzaamheden de komende jaren ruim baan te geven.
Ook een plan om stoplichten voor fietsers 's nachts standaard op groen te zetten haalt het. Wethouder De Rook snapt deze wensen wel en bekijkt wat mogelijk is.

Hoppen met cultuur

Een meerderheid is er ook voor de invoering van een cultuurhopper, vergelijkbaar met de sporthopper. Die kunnen kinderen gebruiken om goedkoop een paar lessen tennis, voetbal of een andere sport te proberen.
Een cultuurhopper is bedoeld om op zo'n manier kennis te maken met bijvoorbeeld muziekles of theater. De raad stemt verder voor meer bomen in de stad en zo zijn er nog meer eisen aan het college.
Uiteindelijk stemt de overgrote meerderheid voor de begroting waarmee bijna een miljard euro wordt uitgegeven komend jaar. Alleen de SP stemt tegen. Wethouder Schroor kan er niet mee zitten. 'Dit college heeft zin in 2018.'