Provincies tekenen voor afbouwplan gaswinning

Provinciebestuurders van Groningen, Friesland en Drenthe hebben donderdag hun handtekening gezet onder een oproep voor een afbouwplan voor de gaswinning. De oproep is een actie van de Waddenvereniging, de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.
De belangengroepen voeren actie op de Klimaattop Noord-Nederland. Daar worden 'groene initiatieven' voor de toekomst besproken. De gaswinning staat niet op het programma.

'Actie wordt breed gedragen'

Volgens directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging is de insteek van de klimaattop goed, maar betekent dat niet dat er geen aandacht voor de gaswinning nodig is. 'Met al deze handtekeningen wordt deze actie breed gedragen', zegt hij. 'Daar ben ik erg blij mee. Zo'n actie heeft zin, daar ben ik van overtuigd.' 

Alternatieven

De provinciebestuurders hebben hun handtekening dus ook gezet, net als enkele noordelijke burgemeesters en wethouders. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zegt de actie te ondersteunen. 'Op de klimaattop hebben we het niet over gas, maar over alternatieven', zegt ze. 'Ik sta achter deze actie. We moeten van het gas af en dus al helemaal geen nieuwe boringen doen in de Waddenzee.'

Handtekeningen

De belangengroepen bieden het plakkaat met handtekeningen donderdagavond aan bij de nieuwe minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. Hij heeft donderdagavond zijn vuurdoop als 'gasminister', wanneer in Den Haag wordt gesproken over gaswinning bij Schiermonnikoog.