Kritiek SodM op organisatie WarmteStad wel bekend bij Stad

Dat het Staatstoezicht op de Mijnen zorgen had over de organisatie van WarmteStad was wel degelijk bekend bij de directeur van het bedrijf. Dat blijkt uit gespreksverslagen tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en WarmteStad.

Op 28 augustus hebben directeur Dick Takkebos en een ambtenaar van de gemeente een gesprek gehad met het SodM. Volgens de toezichthouder was in dat gesprek kritiek geuit op de organisatie van WarmteStad. Er zou te weinig seismische expertise aanwezig zijn binnen WarmteStad volgens de toezichthouder. De gemeente Groningen en WarmteStad zeiden eerder verrast te zijn door die woorden. Volgens hen was er tijdens dat gesprek geen kritiek geuit op de organisatie van WarmteStad.

Brief aan de directeur

Of de zorgen nou wel of niet zijn geuit tijdens het bewuste gesprek, de zorgen zijn in elk geval wel geschreven in een brief die gericht was aan directeur Dick Takkebos van WarmteStad. Takkebos heeft die bewuste brief, die hij op 28 september kreeg via de mail, een uur na ontvangst beantwoord en goed bevonden.

De brief die Takkebos goedkeurt is onder meer een weergave van het gesprek op 28 augustus. De eerste opzet van de brief is gemaakt door Takkebos zelf. Het SodM deed meerdere aanvullingen, waaronder dus over de organisatie van WarmteStad: 'Tevens heeft het SodM tijdens bovengenoemd overleg (28 augustus, red.) ook haar zorg uitgesproken dat er onvoldoende seismische expertise is geborgd binnen de WarmteStad projectorganisatie.'

Brief slaat in als een bom

Het Staatstoezicht schrijft diezelfde zorgen ook op in een brief die de minister van Economische Zaken ontvangt. De brief, die ook op 28 september wordt geschreven, is vernietigend en slaat op het gemeentehuis in als een bom.

De gemeente is namelijk aandeelhouder van WarmteStad. De gemeente laat diezelfde dag weten niks te weten van de twijfels van de toezichthouder. Ook de directeur van WarmteStad laat weten dat de zorgen van de toezichthouder nieuw zijn. Terwijl Takkebos de brief waarin de zorgen zijn geuit dus wel degelijk heeft gelezen.

Op 25 september zijn burgemeester Den Oudsten en wethouder Gijsbertsen ook nog in gesprek geweest met het SodM. Twee dagen voordat de raad geïnformeerd is over de stand van zaken van het project. In dat gesprek wordt onder meer gesproken over het uitvoeren van een Seismische Risico Analyse.

Seismische Risico Analyse

Uit de overige communicatie tussen WarmteStad, gemeente en toezichthouder blijkt dat er al sinds augustus 2016 wordt gevraagd om een Seismische Risico Analyse (SRA). Op 28 maart van dit jaar haalt de toezichthouder die SRA nogmaals aan.

Een SRA laat zien hoe groot de kans is op een aardbeving door toedoen van, in dit geval, geothermie. De toezichthouder laat op 28 maart 2017 weten dat ze een risico-analyse willen maken al voordat de testfase van het aardwarmteproject start. De analyse moet laten zien hoe groot de kans op aardbevingen is door toedoen van aardwarmte. Normaal gesproken wordt zo'n analyse pas gemaakt na de testfase.

Zorgen

Op 23 mei 2017 komt er vanuit het SodM een mail binnen bij WarmteStad met de vraag om een afspraak te plannen. Er zijn namelijk zorgen bij de toezichthouder over het risico op aardbevingen in combinatie met het aardwarmteproject. Die afspraak wordt uiteindelijk pas vastgelegd op 28 augustus. Dat is de bewuste bijeenkomst waarbij het SodM zorgen over de organisatie van WarmteStad zou hebben geuit. Daar uit de toezichthouder ook zijn zorgen over het risico op aardbevingen door toedoen van aardwarmte.

Gekeken naar alternatief

Inmiddels is het project in de ijskast gezet door wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). Hij is politiek verantwoordelijk voor dit project. De al sinds augustus 2016 gevraagde SRA is er nog altijd niet. Of er ooit nog geothermie in Groningen gaat komen is onduidelijk, de deur staat nog wel op een kier. Wel wordt er inmiddels gekeken naar een alternatieve bron die geothermie kan vervangen.

Als de wethouder alsnog geothermie wil toepassen in Groningen moet de gemeenteraad daar opnieuw een besluit over nemen.

'Risico veel te groot'

De gemeente Groningen heeft waarschuwingen van het SodM voor de gevaren van WarmteStad willens en wetens genegeerd, meldt Dagblad van het Noorden op basis van interne stukken.

Volgens de krant kregen wethouder Gijsbertsen en burgemeester Den Oudsten eind augustus te horen dat de kans op een veílige winning van aardwarmte iets meer dan tien procent is. Anders gezegd: volgens het SodM is het risico op aardbevingen veel te groot.

Lees ook:

- Blijft gevoelige informatie over mislukt Warmtestad geheim?
- Stad zet aardwarmteproject in de ijskast; strop in totaal 6 miljoen euro
- SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad
- Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad aardwarmte GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws