SodM: 'Stad heeft te vroeg grote investeringen gedaan in geothermie'

Het stadsbestuur van Groningen heeft te vroeg grote investeringen gedaan in het aardwarmteproject WarmteStad terwijl er nog geen duidelijkheid was over de veiligheid van het project.

Dat valt op te maken uit gespreksverslagen van het SodM over het aardwarmteproject. Het SodM zegt dat het stadsbestuur gedurende het project altijd is bijgepraat over de veiligheidsrisico's.

In een telefonisch gesprek op 25 september van dit jaar met burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) en verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft het SodM zorgen geuit over de veiligheid van het project.

Twee dagen later zijn raadsleden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het project. Daar is met geen woord gerept over de zorgen die het staatstoezicht had.

Inschatting veiligheid

De kans op een veilige winning van aardwarmte schatte de toezichthouder in op iets meer dan twaalf procent. WarmteStad schatte dat veel hoger in, namelijk op zo'n 81 procent. Om een duidelijke uitspraak te kunnen doen over de veiligheid van het project heeft de toezichthouder een Seismische Risico Analyse (SRA) nodig. Zo'n analyse laat de kans op aardbevingen zien die veroorzaakt kunnen worden door toedoen van aardwarmte. Een SRA heeft de stad tot op de dag van vandaag niet ingeleverd. SodM vraagt al vanaf maart 2016 om zo'n SRA.

Tijdens een gesprek op 17 oktober heeft burgemeester Peter den Oudsten aangedrongen op een snelle beoordeling van de risico analyse. Alleen viel er niks te beoordelen, aangezien er nog geen risico analyse was ingeleverd.

Gespreksverslag

Den Oudsten was samen met verantwoordelijk wethouder Gijsbertsen aanwezig bij dat gesprek. Dat gesprek is overigens niet in een formeel gespreksverslag vastgelegd, daar was de burgemeester op tegen. Het gesprek is wel vastgelegd door de toezichthouder, maar dat was enkel voor intern gebruik. Dat gespreksverslag is dus nu openbaar.

'Rood wordt nooit meer groen'

Uit de overige documenten van de toezichthouder blijkt dat het SodM ook grote twijfels had over het veiligheidssysteem van het project. Het systeem waarschuwt als er door het oppompen van aardwarmte een beving wordt veroorzaakt. 'Bovendien', zegt de SodM-woordvoerder: 'Als dat systeem eenmaal op rood springt is het over en uit. Je krijgt het aardwarmteproject dan niet meer aan de gang. Rood is rood en rood wordt in dat geval nooit meer groen.'

Lees ook:

- Kritiek SodM op organisatie WarmteStad wel bekend bij Stad
- Blijft gevoelige informatie over mislukt Warmtestad geheim?
- Stad zet aardwarmteproject in de ijskast; strop in totaal 6 miljoen euro
- SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad
- Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen

Deel dit artikel:

Recent nieuws