'Farmaceutische industrie zet ADHD bewust neer als ziekte, maar dat is het niet'

Vroeger waren kinderen 'druk' of 'ongeconcentreerd', tegenwoordig hebben ze ADHD. Die term wekt de indruk dat het een hersenafwijking of een ziekte is, maar dat is misleidend. Dat stelt onderzoekster Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen.

Batstra publiceerde vorige week het boek 'Macht en misverstand', waarin ze collega-wetenschappers en de farmaceutische industrie verwijt het misverstand in stand te houden dat ADHD een ziekte is. 'Maar het is nooit aangetoond dat er sprake is van een lichamelijk onderliggend defect', stelt Batstra.

Veel geld

Volgens de onderzoekster heeft het allemaal te maken met geld. 'Een deel van de farmaceutische industrie zet ADHD welbewust neer als ziekte waar dringend medicatie (zoals ritalin) voor moet worden gegeven. Er worden zelfs grote marketingcampagnes gehouden om de medicijnen onder de aandacht te brengen. Het lijken wel wasmiddelen.'

Batstra bepleit voorzichtigheid bij het geven van medicatie: 'Ik zeg niet dat je kinderen nooit medicatie moet geven, maar artsen moeten wel terughoudend zijn. Binnen mijn onderzoeksgroep 'Druk en dwars' pleiten wij voor maatschappelijke veranderingen. Wij denken dat het al veel uitmaakt als we gaan investeren in scholen en leerkrachten. Als er zoals nu vaak dertig leerlingen in een klas zitten, is er geen tijd en ruimte om een kind speciale aandacht te geven. Als die er wel zou zijn, is druk of ongeconcentreerd gedrag veel minder snel een probleem.'

Oorzaken aanpakken

Voor ouders en leerkrachten organiseert Batstra's onderzoeksgroep inmiddels begeleiding, om goed om te gaan met kinderen met ADHD.

De RUG-onderzoekster zegt dat in sommige gevallen ook de oorzaken van ADHD kunnen worden aangepakt. Die zitten niet altijd vastgebakken in het karakter van een kind, zegt Batstra. 'Je kunt bijvoorbeeld concentratieproblemen krijgen omdat je iets naars hebt meegemaakt of omdat je voortdurend op je tenen moet lopen. Het kan ook zijn dat er juist te weinig van je wordt gevraagd.'

Eigen talenten

De onderzoekster hoopt dat er wat gaat veranderen aan het beeld over kinderen met ADHD. 'Mijn ideaalbeeld is dat de maatschappij over tien jaar iets toleranter aankijkt tegen kinderen met druk, dwars of dromerig gedrag. Het zijn vaak kinderen die hun eigen talenten hebben en bij het opgroeien een mooie bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.'

Lees ook:

- DAL-gemeenten sluiten zich aan bij ADHD-project
- Onderzoekster bepleit aanpak ADHD zonder medicatie

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws