Aansprakelijkheid voor zzp'ers: aan je privéverzekeringen heb je niks

Wanneer je denkt dat je als zzp'er je verzekeringszaken goed voor elkaar hebt, lees dan het stuk dat NoordZaken-expert Frank Alfrink hierover schrijft. Zijn advies: haal privé en zakelijk niet door elkaar. Zeker wanneer het gaat om aansprakelijkheid.

Door Frank Alfrink

Een ondernemer werkt voor eigen rekening en risico. Dat is zelfs een van de beoordelingscriteria van de Belastingdienst. Zonder risico is er volgens de Belastingdienst geen sprake van ondernemerschap.

Mis

Gelukkig kunnen risico's worden afgedekt, door goede afspraken te maken in algemene voorwaarden, of in een opdrachtovereenkomst en natuurlijk via verzekeringen. Helaas merken wij bij ZZP Nederland dat het hier vaak mis gaat, want veel ondernemers denken dat zij met hun privéverzekeringen ook gedekt zijn voor zakelijke schade.

Geen dekking

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; privéverzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die ontstaat door bedrijfsmatige werkzaamheden. Voor zakelijke schade moeten zakelijke verzekeringen afgesloten worden.

Privéverzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die ontstaat door bedrijfsmatige werkzaamheden
Frank Alfrink - Directeur ZZP-Nederland

Uitstekend

Als ik in gesprek met ondernemers vraag hoe ze zijn verzekerd dan is het antwoord bijna altijd: 'Uitstekend'. Na even doorvragen komt vaak aan het licht dat wat men denkt over verzekeringen helaas niet aansluit bij de werkelijkheid. Ondernemers weten vaak niet dat ze zakelijke verzekeringen moeten hebben. Bovendien merk ik vaak dat ze bijvoorbeeld veranderingen in de te dekken omstandigheden niet doorgeven.

Voorraad

Stel dat een ondernemer zijn voorraad flink heeft uitgebreid, maar dat niet heeft doorgegeven aan de verzekeraar. Dan kan de dekking te laag zijn. Of andersom, stel dat het bedrijf inmiddels flink is afgebouwd, dan is een hoge dekking ook niet nodig en kan de premie omlaag. Toch handig om te weten.

Welke verzekering?

Het is dus noodzakelijk om zakelijke verzekeringen af te sluiten om bedrijfsschade af te dekken. Rest de vraag, welke verzekering een ondernemer het beste kan afsluiten.

Aansprakelijkheid

Er zijn er nogal wat; overlijdensrisico-, rechtsbijstands-, auto-, constructie en montage-, beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Deze lijst is nog lang niet volledig.

Omdat door opdrachtgevers aan ondernemers vaak wordt gevraagd om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, licht ik die twee eruit. Welke verzekeringen zinvol zijn verschilt uiteraard per geval. Laat je daarom altijd goed voorlichten door een tussenpersoon.

Vooral adviserende beroepen hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig
Frank Alfrink

Garage in brand

Opdrachtgevers eisen vaak dat u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven hebt (AVB). De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht.

Stel u bent loodgieter en voert een opdracht uit door het dak van de garage van familie Jansen te repareren. U let even niet op en de ondergrond vat vlam door de brander waarmee u het dakleer wilt samensmelten. De garage brandt geheel af en de schade bedraagt 30.000 euro aan de garage en 75.000 aan de leuke Porsche die in de garage stond. U bent aansprakelijk, want u hebt tijdens uw werk de schade veroorzaakt. Hebt u dat geld op de plank liggen?

Gebrekkig advies

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten zoals nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen of verkeerde handelingen van zelfstandigen of ondernemingen. Vooral adviserende beroepen hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Mijn tips:

- Zorg bij verzekeringen voor een scheiding tussen privé en zakelijk
- Voor zakelijke schade zijn zakelijke verzekeringen noodzakelijk
- Denk niet dat je de zakelijke risico's hebt afgedekt, maar wéét dat je ze hebt afgedekt.

Frank Alfrink is algemeen directeur van ZZP-Nederland, belangenorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel.

Lees ook eerdere xpertblogs van Frank Alfrink:

- Een uurtarief als zzp'er bepalen. Hoe doe je dat?
- Een zieke zzp'er bestaat niet, toch?

Meer over dit onderwerp:
Xpertblog economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws