Doorvaarttijd bruggen Noord-Willemskanaal blijft in de toekomst gelijk

De doorvaarttijd voor schepen om de bruggen bij het Noord-Willemskanaal nabij het Hoofdstation in Stad te passeren, blijft gelijk. De situatie zou vanaf 2023 veranderen, maar de provincie, de Stad en ProRail hebben dit kunnen voorkomen.

'We hadden gezien dat er bij de doorvaart vanuit de Stad richting het zuiden met de komst van extra treinen in gevaar dreigde te komen', stelt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Maar we hebben het nu zo weten te regelen dat de hoeveelheid beschikbare minuten voor de scheepvaart gelijk blijft.'

Dat betekent dat boten vanaf 2023 twee keer per uur ruim 6,5 minuut hebben om de bruggen over het Noord-Willemskanaal te passeren. Dat is volgens Gräper ongeveer net zo lang als nu het geval is.

Geen vertraging

Het gaat voor de schippers om de Zaanbrug, een spoorbrug en een fietsbrug. ProRail bedient de spoorbrug, de gemeente de andere twee bruggen. Alle partijen hebben de boel nu zo op elkaar afgestemd dat er geen vertraging zal ontstaan.

Er ontstond ruis op de lijn nadat bleek dat de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden nadelig voor de scheepvaart zou kunnen uitpakken. Dat is door deze maatregelen voorkomen.

Lees ook:

- Oplossing voor spoorbrug Noord-Willemskanaal in de maak
- Beroepsbinnenvaart eist oplossing voor te korte openingstijden spoorbrug Noord-Willemskanaal
- Spoorbrug krijgt te veel treinen over zich heen om boten door te laten

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws