Gaat de gaskraan wel of niet verder dicht? Raad van State geeft antwoord

Grijpt de Raad van State opnieuw in? Die vraag staat woensdag centraal tijdens alweer een uitspraak over de gaswinning in Groningen.
De rapen zijn een jaar geleden goed gaar in Groningen. Het kabinet besluit de gaswinning voor de komende vijf jaar vast te leggen. En met daarbij de afspraak dat er jaarlijks 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem gehaald mag worden.
Dat leidt tot de nodige opstand. Belangenorganisaties als de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad en milieuorganisaties stappen naar de Raad van State om dit aan te vechten.

Naar beneden

Ze zijn niet de enigen. Dat doen ook 51 gedupeerden, de provincie Groningen, negentien gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen. Hun heldere boodschap: om Groningen veilig te krijgen moet de gaskraan veel verder naar beneden. En ook de NAM stapt naar de Raad van State, omdat er volgens het gasconern teveel onduidelijkheden zijn in het gasbesluit.
De massale bezwaren worden in juli uitvoerig behandeld tijdens een tweedaagse zitting van de Raad van State. Daar komen 24 bezwaarmakers aan het woord. Stuk voor stuk pleiten ze - uiteraard met uitzondering van de NAM - voor een stevige neerwaartse slinger aan de gaskraan.

Tien procent terug

Die gaswinning in Groningen wordt overigens in het voorjaar al wel tien procent verder teruggedraaid. Dat gebeurt op advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), na de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum. 
De toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp besluit dan de gaswinning terug te schroeven naar 21,6 miljard kuub per jaar. Het nieuwe kabinet doet daar recent nog wat vanaf. In de komende vier jaar is sprake van nog een lichte daling: met in totaal 1,5 miljard kuub.

Reputatie op gebied uitspraken

Inmiddels heeft de hoogste bestuursrechter van ons land een zekere reputatie op het gebied van uitspraken over de gaswinning. Zo wordt al eens bepaald dat de gaswinning in Loppersum moet worden stilgelegd.
Ook exact twee jaar geleden heeft een uitspraak van de Raad van State grote gevolgen. Dan wordt de regering gedwongen de jaarlijkse gaswinning met zes miljard terug te brengen naar 27 miljard kuub.
De grote vraag is nu of er weer wordt ingegrepen. De uitspraak hierover van de Raad van State is woensdag om kwart over tien en rechtstreeks te volgen via deze site.