Instellingen

College Stad blijft erbij: 'We hebben niks fout gedaan in aardwarmteproject'

© RTV Noord (bewerkt)
Burgemeester en wethouders van Groningen blijven erbij: zij hebben niks fout gedaan in WarmteStad, het project om duizenden woningen via aardwarmte te verwarmen.
In een brief aan de gemeenteraad lopen ze vooruit op het spoeddebat van woensdag, aangevraagd door collegepartijen PvdA en VVD. Die willen weten of het college vindt dat de raad goed is geïnformeerd.

Negentig procent

Ook vragen ze waarom het college niet eerder heeft verteld dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) denkt dat de kans op een of meer bevingen tijdens het project bijna negentig procent is.
Het college antwoordt in de brief: 'Wij zijn van mening dat wij uw raad steeds goed hebben meegenomen in de gezette stappen gedurende het totale geothermieproject en dat wij u steeds naar beste weten hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen.'
Het college beschrijft verder uitgebreid hoe de communicatie met het SodM gedurende het jaar is gegaan. Eind mei was bij uitvoeringsorganisatie WarmteStad nog maar weinig bekend over de kritiek van het staatstoezicht, staat in de brief. Er waren alleen nog wat geruchten. WarmteStad vraagt daarop een gesprek aan. 'WarmteStad wist dus eind mei dat er zorgen waren bij SodM over ons aardwarmteproject, maar niet wat de aard en omvang van de zorgen waren. Vandaar het verzoek om een afspraak met SodM.'

Vernietigend rapport

In de tussentijd presenteert SodM een vernietigend rapport over aardwarmte in Groningen. Het college besluit het project daarom on hold te zetten en geen grote investeringen meer te doen. Dit is in juli. Op 28 augustus is dan alsnog het gesprek tussen WarmteStad en SodM. Volgens de toezichthouder is daar kritiek geuit op de organisatie en gewaarschuwd voor bevingen.
Het college schrijft dat WarmteStad werd overvallen door de kritiek. Het is daarna door WarmteStad op hoofdlijnen geïnformeerd. 'Het SodM is verzocht om de presentatie van 28 augustus 2018 vrij te geven, maar SodM gaf daaraan geen gehoor, omdat het ging om een voorlopige conclusie. WarmteStad heeft alleen de laatste sheet ontvangen.'

Maand later

Een maand later informeert het college de raad in een al geplande bijeenkomst. Alles wat het college weet wordt gedeeld, zo staat er. 'Er is nadrukkelijk gemeld dat het project onder druk staat. Een indicatie in de vorm van een percentage van de kans op een positief advies van SodM hebben wij niet genoemd, omdat wij dit toen zelf niet kenden.'

Twijfels

Dat de raad ook niks te horen krijgt over de twijfels die SodM heeft bij het systeem dat moet waarschuwen bij trillingen zou het college ook niet te verwijten zijn. 'De twijfels bij SodM waren niet opgenomen in de op 27 september beschikbare slotsheet van de SodM-presentatie. Deze slotsheet is gebruikt als basis voor de terugkoppeling aan u.'
En de kritiek op de organisatie WarmteStad dan? Die kwam pas later, volgens het college. 'WarmteStad en de gemeente heeft SodM op 28 augustus vragen gesteld over de seismische deskundigheid binnen WarmteStad en is er kritiek geuit over enkele externe rapportages. SodM is in haar advies van 28 september aan de minister voor het eerst gekomen met brede en fundamentele kritiek op de organisatie WarmteStad.' 

Project ligt stil

Inmiddels ligt het project stil en wordt gezocht naar een alternatieve warmtebron. Het college acht het verschil van inzicht over de veiligheid van het project te groot om door te gaan.

Recente beving

De bedoeling was in eerste instantie om nog wel een seismische risico analyse te doen maar daar ziet de stad nu vanaf. Samen met Energiebeheer Nederland wordt bekeken of geothermie in toekomst nog mogelijk is. Dit is een langer traject dan alleen het opstellen van zo'n analyse, ook omdat het SodM eist dat de recente beving in Paddepoel wordt meegenomen.