'Jehovah's Getuigen moeten niet langer zwijgen over seksueel misbruik'

Hij groeit op binnen de beschermende, maar ook besloten gemeenschap van de Jehovah's Getuigen. Maar na een traumatische jeugd, waarin hij seksueel wordt misbruikt, besluit Frank uit Groningen uiteindelijk de banden te verbreken. 'Nu is het tijd om naar buiten te treden. Ik wil een statement maken.'
Frank is zeven jaar als het begint. De 17-jarige zoon van het hoofd van de gemeente lokt hem naar boven. Terwijl leden van de geloofsgemeenschap beneden in de huiskamer bijeen zijn om de Bijbel te bestuderen, wordt Frank in zijn eigen slaapkamer misbruikt. Dat gebeurt met grote regelmaat, ruim drie jaar lang.

Doofpot

Als Frank later zijn ouders vertelt wat hem is overkomen, besluiten zij na overleg met de ouderlingen van de gemeenschap geen aangifte te doen. Niet alleen omdat er geen getuigen zijn, maar ook omdat de leiding van de gemeente de zaak stil wil houden. De doofpot doet zijn werk.
Ze zeiden: Doe geen aangifte. Dan komen er koppen in de krant en dat willen we niet
Frank - Misbruikslachtoffer

Frank: 'Een ouderling raadde aan de zaak intern op te lossen en geen hulp van buitenaf te zoeken. Dat werd ook gezegd: aangifte moet je niet doen, dat schendt het aanzien van de organisatie. Dan komen er koppen in de krant en dat willen we niet. Maar er werd niét gevraagd: Wat wil jij, Frank? Wat heb jíj nodig?'

Spijtbetuiging

Jaren later, als hij al lang volwassen is, zoekt hij nogmaals contact met de dader, maar vraagt vergeefs om een spijtbetuiging. Dat geeft de doorslag: Frank stapt uit de gemeenschap van Jehovah's Getuigen.

Taboe

Hij aarzelt om naar de politie te stappen: 'Dat was altijd een taboe. De sociale druk van binnenuit is zo groot, dat je niet met je verhaal naar buiten treedt. Na lang wikken en wegen heb ik besloten toch naar de politie te gaan om aangifte te doen tegen de dader. Toen bleek het helaas verjaard.'

Niet uit rancune

Hij heeft niet uit rancune gebroken met de Jehovah's Getuigen, zegt Huiting: 'Ik heb dat gedaan om een statement te maken. Ik pleit voor een beleidsverandering binnen deze geloofsgemeenschap.'

Schering en inslag

Het misbruik van Frank staat niet op zichzelf. Binnen de wereldwijde gemeenschap van de Jehovah's lijkt het schering en inslag. Trouw publiceert er dit jaar een serie indringende artikelen over, het resultaat van twee jaar onderzoek.

Schuilnaam

Eén van die stukken heeft als titel 'Een paradijs voor pedofielen'. Daarin doet Frank onder een schuilnaam het verhaal van zijn verloren jeugd. Daags na de publicatie zoekt hij contact met RTV Noord, wat leidt tot dit artikel.

Volgende stap

Vijf maanden later is het tijd voor een volgende stap. Samen met andere ex-Jehovah's Getuigen richt Frank 'Reclaimed Voices' op. De naam verwijst naar de doelstelling van deze landelijke stichting: slachtoffers van seksueel misbruik de kans bieden hun stem te herwinnen en zich uit te spreken. Iets wat hij lang zelf niet heeft gekund.

Onder eigen naam

Via de stichting wil Frank de huidige gang van zaken rondom seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen aan de kaak stellen. Deze keer doet hij zijn verhaal niet onder een pseudoniem, maar onder zijn eigen naam. Frank Huiting, 39 jaar, wil zich niet langer verschuilen.

Zonden niet meer toedekken

'Ik vind het belangrijk dat mensen met hun verhaal naar buiten treden, professioneel hulp zoeken en zeggen: het gaat om mij als slachtoffer en niet meer om het toedekken van de zonden. Want ze zien het niet als misdaad, maar als zonde.'
Een ouderling moet niet tegelijk een rechter, rechercheur en maatschappelijk werker zijn. Er moet iets veranderen binnen deze geloofsgemeenschap
Frank Huiting - Misbruikslachtoffer

'We pleiten voor het inschakelen van deskundige hulp. Een ouderling moet niet tegelijk een rechter, rechercheur en maatschappelijk werker zijn. Die deskundigheid hebben ze niet in huis. Er moet iets veranderen binnen deze geloofsgemeenschap.'

Extern onderzoek

Frank hoopt dat de overheid ingrijpt en een extern onderzoek begint naar seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen. Hij verwijst daarbij naar de commissie-Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Maatschappelijk probleem

'Dit gaat om een maatschappelijk probleem. Kinderen, zowel binnen als buiten de groepering, lopen gevaar slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Daarom roepen we de overheid op maatregelen te nemen om de kinderen te beschermen.'
Voor meer informatie over de stichting van Frank Huiting kijk je op ReclaimedVoices.org.