Meerjarenprogramma Alders komt pas in 2018

Het nieuwe meerjarenprogramma voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied wordt pas na de jaarwisseling gepresenteerd. Dat schrijft Nationaal Coördinator Hans Alders aan de betrokken overheden en bewonersorganisaties.

In het meerjarenprogramma 2018-2022 van de NCG staat hoe, waar en in welk tempo de woningen in het aardbevingsgebied worden geïnspecteerd en versterkt.

Te veel onduidelijkheden

Omdat er pas sinds kort een nieuw kabinet zit en Alders afhankelijk is van de plannen van dit nieuwe kabinet, zijn er te veel onduidelijkheden om met een gedegen plan te komen. Daarom hebben de overheden gevraagd om dan maar wat later met een meerjarenprogramma te komen.

Om te voorkomen dat de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied wordt vertraagd, heeft Alders intussen randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd om de versterking mogelijk te maken.
Kaders
'De versterking roept bij bewoners veel vragen op. Dat is begrijpelijk, want het gaat niet alleen om hun huis, maar om ook over hun thuis. Het is noodzakelijk bewoners transparant te woord te kunnen staan en antwoorden te geven op alle vragen die er zijn', laat Alders weten.

Haast

Hij heeft haast, want er zijn in 2016 bijna 1500 woningen geïnspecteerd die versterkt moeten worden. Die bewoners moeten nog dit jaar te horen krijgen wat er met hun huis gaat gebeuren. De bewoners van de 1600 huizen die in 2017 zijn geïnspecteerd moeten begin volgend jaar weten waar ze aan toe zijn.

'Daarom is duidelijkheid nodig over bijvoorbeeld de rolverdeling tussen betrokken organisaties, de financiële spelregels en mogelijke alternatieven naast versterking', vervolgt Alders. 'Het is van cruciaal belang dat bewoners juiste en complete informatie ontvangen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en er heldere afspraken kunnen worden gemaakt. De kaders moeten hieraan bijdragen.'

Spelregels

Zo komen er afspraken waar mensen tijdelijk komen te wonen tijdens de versterking van hun huis, wat er gebeurt met mensen die niet willen dat hun huis versterkt wordt en hoe bedrijven gecompenseerd worden als ze omzet derven door de versterkingsoperatie. Verder schrijft Alders dat bij het versterken voorlopig wordt uitgegaan van de bouwnormen uit 2015, die waarschijnlijk strenger zijn dan de nieuwe norm.

Verduurzaming

Alders zet erop in om binnen zijn begroting extra geld uit te trekken voor de verduurzaming van de versterkte woningen, zodat die in een moeite door ook energiezuinig zijn. Daar was eerst 4000 euro per woning voor gereserveerd, maar Alders wil daar 7000 euro van maken, omdat de eerste 500 woningen dat ook krijgen..

Nieuwe inspecties

Alders wijst ook gebieden aan waar in 2018 huizen worden geïnspecteerd, namelijk: Garrelsweer, Wirdum, Zeerijp, Steendam, Tjamsweer (Appingedam), Tuikwerd (Delfzijl), Oranjebuurt (Uithuizermeeden), Luddeweer, Lageland (Slochteren), Lageland (Groningen), Hellum, Woudbloem, Scharmer, Noordbroek.

Toekomstige verhoudingen

In de brief schrijft Alders verder dat hij snel duidelijkheid wil over het schadeprotocol waarin de schadeafhandeling wordt geregeld, hoeveel geld er beschikbaar komt van het Rijk, hoe de verhouding wordt tussen de NCG, de NAM en het ministerie van Economische Zaken, en wat de rol van wordt van het CVW.

Lees ook:

Provinciale Staten: gele kaart voor Nationaal Coördinator Hans Alders
NAM draait toch op voor meerkosten nieuwbouw
Groninger Belang: 'Plan Alders is te ingewikkeld'
Stad is niet blij met meerjarenprogramma Alders

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws