Vergelijken met de laatste raadsverkiezingen is zinloos, maar....

Het lijkt zinloos om de uitslagen van deze raadsverkiezingen (Midden-Groningen en Westerwolde) te vergelijken met die uit maart 2014. Er doen immers andere partijen mee en het gaat om samengestelde gemeenten.

Maar we doen toch een poging om achteraf een uitslag te reconstrueren die we naast de nieuwe uitslag kunnen leggen. Met een berekening die we hieronder uitleggen komen we tot de volgende virtuele uitslag van de raadsverkiezingen in 2014:

Afbeelding

Hoe komen we bij deze aantallen?

Op basis van het huidige aantal raadszetels in de samenstellende gemeenten, gewogen naar het aantal inwoners per gemeente is het eenvoudig uit te rekenen hoeveel zetels de 'gevestigde' partijen zouden moeten krijgen. Daarbij tellen we de lokale partijen nog even niet mee.

Je vermenigvuldigt daartoe voor elke partij per samenstellende gemeente het aantal raadszetels met het aantal inwoners en je deelt de som door het totaal aantal inwoners. Dan heb je het virtuele aantal zetels in de nieuwe raad, Niet schrikken dat er een getal met wat cijfers achter de komma uitrolt, afronden komt later wel. We zijn nog niet klaar want opgeteld komen we nog niet op het totaal aantal beschikbare zetels.

Voor lokale partijen die niet in alle gemeenten meededen, in Midden-Groningen dus Leefbaar, Roodgewoon, en Gemeentebelangen, en in Westerwoldde alleen Gemeentebelangen veronderstellen we dat stemmers van de lokale partijen de 'opvolgers' van die partijen ook zouden hebben gekozen. In Westerwolde verdelen we de SP-stemmers uit Bellingwedde, die nu niet meedoen aan de verkiezingen, over de PvdA, GroenLinks en de lokale partijen. Vervolgens doen we met deze partijen dezelfde rekenexercitie als hierboven.

Al die virtuele zetels tellen we vervolgens bij elkaar op. Omdat het getal dat daar uit komt, het totaal aantal zetels dus, veel lager is dan het aantal zetels dat in de nieuwe (grotere) gemeente beschikbaar is, corrigeren we al getallen met een correctiefactor, namelijk het nieuwe aantal zetels gedeeld door de som van die virtuele zetels. En nu gaan we afronden, en komen we uit op 33 zetels in Midden-Groningen en 19 zetels in Westerwolde.

Vergelijken

En nu maar vergelijken of het zetelaantal van uw partij hoger uitvalt dan deze virtuele uitslag in 2014 ('hoera!') of juist lager ('geeft niks, die verdeling was toch maar virtueel, we hebben gewoon een prima resultaat geboekt').

Meer over dit onderwerp:
herindeling GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws