Hoe houd je de Garmerwolders zo lang mogelijk in hun eigen dorp?

De schets van het meergeneratiehof Garmerheerd
De schets van het meergeneratiehof Garmerheerd © Jan Been/RTV Noord
In Garmerwolde is dinsdagavond het plan gepresenteerd voor de bouw van het meergeneratiehof Garmerheerd. De voorziening met huur- en koopwoningen moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid in het dorp een impuls krijgt en dat de inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Plan van aanpak

Daaraan is grote behoefte, vertelt bestuurslid Hetty Boogholt. 'Het idee voor de Garmerheerd ontstond zo'n twee jaar geleden tijdens een bijeenkomst over leefbaarheid. We zijn met de wens van de inwoners aan de slag gegaan en nu kunnen we het plan laten zien.'

Locatie

Zo'n vijfentwintig inwoners in de leeftijd van 25 tot 80 jaar hebben aangegeven in de levensloopbestendige woningen van de Garmerheerd te willen wonen. Een locatie is er ook al, vertelt Peter Prak die de inwoners heeft begeleid. 'De boerderij van de familie Wigboldus moet worden gesloopt wegens aardbevingsschade. De familie wil er aan meewerken dat de Garmerheerd op die plek kan worden gebouwd.'

Noaberschap

'Het is de bedoeling dat de bewoners een beetje naar elkaar omkijken en op elkaar letten. Noaberschap, daar gaat het om', zegt Prak. Voordat de bouw kan beginnen moeten nog wel wat politieke en bestuurlijke hobbels worden genomen, maar de initiatiefnemers gaan ervan uit dat de Garmerheerd er komt.