Torpederen regeling is 'kortzichtig en oliedom'

Ook Loppersum is om en doet niet meer mee aan de jeugdzorg-solidariteitsregeling. Alle 23 Groninger gemeentes beloofden in 2015 de kosten eerlijk te delen: waar er één tekort kwam sprongen de anderen bij. Inmiddels is de helft er uit gestapt. Wat vinden jullie daarvan, Beter Weters?

Stille krachten

Solidariteit is onmisbare brandstof voor de samenleving. Solidariteit zit niet in woorden maar in daden. Het zijn de vaak onzichtbare daden van buitengewoon gewone mensen die de boel draaiende houden. Solidariteit is bokje voor elkaar staan als het even tegenzit. Onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. De overheid kan wat dat betreft nog veel leren van de stille krachten in de samenleving.

Oliedom

De genoemde gemeenten gaan nu vol als van Kooten en De Bie op de jeugdzorg: 'Samen voor ons eigen.' Zo werkt solidariteit toch niet! Wat deze gemeenten doen, met een lelijke voorbeeldfunctie van Stad, is zeer schadelijk. Niet alleen voor de onderlinge samenwerking, maar vooral voor jongeren in de knel. Twee extra jongeren in jeugdinrichting 'Het Poortje' is, buiten de ontwrichting van de omgeving, een fikse kostenpost voor een kleine gemeente. Dat kan alle gemeenten in het ommeland dus overkomen. Het torpederen van de solidariteitsregeling is dus kortzichtig én oliedom.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Geen gunfactor

Ik heb deze afspraken nooit begrepen. In de praktijk betekent dit dat als je het als gemeente goed en efficiënt aanpakt, het prima te doen is. Echter op het eind moet je bijdragen aan de tekorten van die ander. En juist daar zit de kneep. Dus het is gewoon slim de kosten in eigen hand te houden. De gunfactor onder gemeenten is nou eenmaal niet zo hoog.

Zelf doen is slim

Vooral de kleine moeten het in de praktijk ontgelden omdat grotere gemeenten denken het allemaal beter te kunnen en te weten. In de praktijk is het meestal andersom: kleine gemeenten werken efficiënter vanwege de kortere lijnen tussen bestuur en uitvoering. Kortom: zelf doen is slim.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Zie gasdossier

Jammer, wéér een voorbeeld van Groninger solidariteit weg. Er is al zo weinig merkbaar van enige solidariteit; zie het gasdossier: nog niet zo lang geleden oordeelde de burgemeester van dezelfde gemeente: '…geen andere gemeenten meer bij ons, de vijftien kerngemeenten, want dan wordt de spoeling steeds dunner!' En nu dit weer.

Zo de waard is

Vanzelfsprekend is er een hoop gedoe en bureaucratische actie nodig bij een solidariteitsregeling zoals in 2015 afgesproken, maar gaat het hier écht weer om 'eigen club eerst', en 'wat kan mij een ander schelen?' Wat kan toch het voordeel zijn van alles alleen te willen bekostigen? Minder rompslomp? Angst voor benadeeld worden, en wantrouwen vooral: houden de anderen zich wel aan de regels? Tja, zo de waard is… Jammer!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Geen principieel afscheid

De soep wordt hier wel erg heet opgediend. Met het Groninger Model bleef een functionele zorg-infrastructuur, van licht naar intensief en ondanks de Rijksbezuinigingen in stand. En ja, mede door de bestuurlijke afspraken van de gemeenten. Die waren hard nodig want de ombouw is gecompliceerd, zowel inhoudelijk als organisatorisch en financieel. Na drie jaar wringt de schoen op onderdelen. Dat is bijschaven en geen principieel afscheid van de achterliggende solidariteitsgedachte.

Landelijke politiek

De echte zorgen zijn er bij de financiële tekorten. Dan dreigen er wachtlijsten. En dan is het vooral de vraag wanneer de landelijke politiek zich solidair gaat tonen. Solidair met de gemeenten omdat zij hun deel leveren maar vooral ook solidair met de vele cliënten die tijdige hulp nodig hebben.

Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Reden onbekend

Onderlinge solidariteit op een terrein waar elke gemeente tegen dezelfde problemen aanloopt is simpelweg voor de hand liggend. Kennelijkvalt dat in de praktijk tegen en hebben inmiddels tien gemeenten de samenwerking opgezegd. Ik kan niet helemaal doorgronden wat er hier, naast het inmiddels bekende tekort van 14 miljoen, een rol speelde. Waardoor werd die solidariteit ondermijnd?

Jongeren gesteund

Maar daar staat tegenover dat ik wél weet hoe verschrikkelijk belangrijk het is voor jongeren, maar ook voor de totale maatschappij, dat jeugdzorg actief, en met verstand en gevoel wordt uitgevoerd. Laagdrempelig en in staat snel te leveren. Jongeren met problemen hebben daar recht op en onze hele maatschappij heeft daar groot belang bij: ook die jongeren moeten gesteund, een kans krijgen en (verdere) ontsporing moet worden voorkomen! Als 'gemeenten' niet solidair kunnen zijn moeten mensen dat onderling maar zijn...

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Onderzoeken

Een afspraak maken en je daaraan houden is altijd een goede zaak. Wanneer er reden is om afspraken te herzien, dan moet je het daarover hebben. Het eenzijdig opzeggen van afspraken is bepaald niet solidair. Het is denk ik belangrijk om samen te onderzoeken waardoor het budget zo ruim wordt overschreden. Is het mogelijk zaken beter te doen? Is het mogelijk om door verdere samenwerking te besparen?

Niet in de kou

Als dat niet mogelijk is zou men samen kunnen optrekken als meer budget nodig is, of minder snel zal worden bezuinigd, maar ook kan er samen voor worden gezorgd dat kinderen en jongelui die deze zorg nodig hebben niet in de kou komen te staan.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws