Minister Wiebes wil grootverbruikers van het gas af

© Sven Jach/RTV Noord
Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) hoopt met een aantal maatregelen de vraag naar aardgas te verminderen. Zo gaat hij grootverbruikers, zoals industriële afnemers en elektriciteitscentrales, vragen over te stappen op alternatieve energiebronnen.
Ook sluit hij het afschakelen van gasgebruikers niet uit als de veiligheid van de Groningers door de gaswinning in het geding komt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Raad van State

Met de brief reageert hij op de uitspraak van de Raad van State, die de minister vorige maand opdroeg zijn gaswinningsbesluit binnen een jaar beter te motiveren. Zo vond de hoogste bestuursrechter van ons land dat de minister bij het vaststellen van het maximale productieniveau van 21,6 miljard kuub te weinig heeft gekeken naar de risico's voor inwoners van het aardbevingsgebied.
Daarnaast oordeelde de Raad van State dat de minister niet goed heeft gemotiveerd waarom de leveringszekerheid belangrijker is dan het streven om de gaswinning te verlagen, en heeft de minister niet duidelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de gaswinning te beperken.

In gesprek met industrie

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet in 2021 de gasproductie met nog eens 3 miljard kuub wil verlagen. Wiebes hoopt dat onder meer te bereiken door in gesprek te gaan met grote industriële afnemers, die hij wil bewegen over te stappen op alternatieven voor gas.
De bewindsman schrijft verder dat de mogelijkheid van het afschakelen van gasgebruikers moet worden overwogen als de veiligheidssituatie in Groningen daartoe aanleiding geeft.

Woningen gasvrij

Verder wil Wiebes dat over vier jaar 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd.
Ook zouden aan het eind van deze kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt.

Verwarring en onzekerheid

De minister schrijft in de brief verder dat hij werkt aan een nadere onderbouwing van de veiligheidsrisico's van de gaswinning.
Volgens Wiebes is het in de praktijk moeilijk gebleken om deze risico's te bepalen, omdat de kennis zich op dit gebied ontwikkelt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de mate waarop de bodem en gebouwen reageren op aardbevingen. De minister beaamt dat de steeds veranderende inzichten tot verwarring en onzekerheid leiden bij inwoners en gemeenten.
Wiebes meldt ten slotte dat hij Groningers 'goed wil betrekken' bij zijn nieuwe gaswinningsbesluit.