Fietsers in Stad krijgen 's nachts op zes plekken standaard groen

© Jesper/Flickr. Creative Commons
Bij zes kruispunten in de stad Groningen gaan de stoplichten 's nachts standaard op groen voor fietsers. De meerderheid van de gemeenteraad (D66, GroenLinks, VVD, SP en Student en Stad) had hierom gevraagd.

Detectielus

Stoplichten staan nu 's nachts standaard op rood en springen op groen zodra er van een bepaalde kant verkeer komt. Voor fietsers betekent dit wel dat ze eerst moeten afremmen omdat de zogenaamde 'detectielus' in de grond pas vlak voor het stoplicht zit. Door de installatie standaard op groen te zetten voor fietsers, kunnen ze straks gewoon doorrijden.

'Makkelijke stoplichten' op groen

Burgemeester en wethouders zeggen dat dit bij acht van de vijftien stoplichten die 's nachts aanstaan technisch makkelijk kan. Bij twee van die kruispunten zijn er bijna geen fietsers en daarom blijven de stoplichten daar op rood.
Zes kruispunten krijgen standaard groen voor fietsers. Het gaat om de stoplichten bij Damsterdiep-Europaweg, Verlengde Hereweg-Zuidelijke Ringweg, Sontweg-Europaweg, Verlengde Hereweg-Goeman Borgesiuslaan, Van Ketwich Verschuurlaan-A28 en Sontweg-Sontbrug.

De rest van de stoplichten

Als er de komende tijd stoplichten vervangen moeten worden, bekijkt de gemeente of ook deze lichten de optie 'standaard groen voor fietsers' kunnen krijgen.