Fietsers krijgen geen voorrang bij kruisen nieuwe Helperzoomtunnel

Fietsers op de Helperzoom in Stad krijgen geen voorrang op autoverkeer van en naar de Helperzoomtunnel, die onder het spoor doorloopt. De gemeente Groningen blijft erbij dat automobilisten, die in en uit de tunnel rijden, voorrang hebben.

Over de Helperzoom loopt straks de Fietsroute Plus tussen Haren en Groningen. Fietsers krijgen aan de oostkant van de Helperzoom een nieuw en breder fietspad, maar komen bij de tunnel veel autoverkeer tegen.

Die kruising met de tunnel is de raad en de Fietsersbond een doorn in het oog. Onder hun druk heeft wethouder Paul de Rook laten onderzoeken of er betere opties zijn voor fietsers, maar die zijn er volgens hem niet.

Dynamisch stoplicht

Onderzocht is onder meer of er een dynamisch stoplicht kan komen dat voor fietsers op groen staat, tenzij er teveel autoverkeer is. Dan springt het stoplicht op rood. Een andere optie is dat fietsers altijd voorrang hebben.

Voor beide mogelijkheden geldt volgens de wethouder dat ze voor fietsers onveilig zijn. Voornaamste reden is dat automobilisten vanuit de tunnel geen goed zicht hebben op de fietsers.

Afbeelding
De huidige situatie, waarbij het Helperpad rechts wijkt voor de Helperzoomtunnel. (Foto: Google Maps)

Gevaarlijk

De gemeente betoogt verder dat het ook voor de doorstroming beter is om automobilisten voorrang te geven. Als ze op fietsers moeten wachten kan de tunnel vol komen te staan. Dat is gevaarlijk en ook niet goed voor de luchtkwaliteit. Fietsers hoeven op hun beurt volgens de berekeningen vaak niet langer te wachten dan tien seconden.

Opmerkelijke keuze

De keuze om fietsers op zo'n hoofdroute geen voorrang te geven is opmerkelijk. De stad heeft deze routes juist ingesteld met het idee dat fietsers kunnen doorrijden, om zo het fietsen in de stad te stimuleren.

Aan de raad schrijft het college: 'Wij menen dat er sprake is van voldoende zwaarwegende redenen om af te wijken van het uitgangspunt dat fietsers op Fietsroutes Plus en Slimme Routes in principe voorrang krijgen op het autoverkeer.'

Fietsers geen voorrang meer op Eikenlaan

De afgelopen maand werd de proef waarbij fietsers voorrang kregen op auto's op de kruising van de Eikenlaan, stopgezet en teruggedraaid. Omwonenden en hulpdiensten keerden zich tegen de voorrangssituatie.

Lees ook:

- 'De situatie bij de Eikenlaan is eigenlijk nog niet echt getest'
Water borrelt niet meer; bouw Helperzoomtunnel begint alsnog
Definitief: deze drie wensen voor de Ring Zuid worden werkelijkheid
- Dossier: Zuidelijke Ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad zuidelijke_ringweg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws