Haren praat ondanks verbod toch met Groningen en Ten Boer over mogelijke herindeling

© Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Ambtenaren van de gemeente Haren blijken ondanks een spreekverbod wel degelijk gesprekken te voeren over een eventuele herindeling met Groningen en Ten Boer.
Ambtenaren uit de drie gemeenten komen sinds september bij elkaar om een voorschot te nemen op een mogelijke fusie. Een raadsmeerderheid in Haren heeft vorig jaar besloten dat ambtenaren én bestuurders van de gemeente zich niet mogen richten op een mogelijke herindeling. Dat blijkt dus wel te gebeuren.

Gesprekken sinds september

Sinds eind september zijn er zes werkgroepen actief. Elke groep bestaat uit een ambtelijke afvaardiging van Groningen, Haren en Ten Boer. De groepen komen, afzonderlijk van elkaar, eenmaal in de twee á drie weken bij elkaar. 'De verschillende groepen brengen de stand van zaken die op dit moment van kracht is in beeld', bevestigt woordvoerder Niko Beets namens burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.

Haren weet van niks

Burgemeester Pieter van Veen van Haren liet onlangs aan RTV Noord weten niet op de hoogte te zijn van de ambtelijke werkgroepen. Volgens de burgemeester zijn er geen 'signalen' bij het gemeentebestuur binnengekomen over het bestaan van dit soort werkgroepen: 'Er zijn contacten tussen Groningen en Haren, maar die zijn er altijd geweest. Op een aantal gebieden werken we samen. Hoe dat verder uitgekristalliseerd wordt weet ik niet.'

Motie spreekverbod

Of de burgemeester nou wel of niet op de hoogte is van de werkgroepen, politiek Haren heeft in september vorig jaar opgeroepen om geen gesprekken te voeren met Groningen en Ten Boer die zich richten op een gemeentelijke fusie.
In een aangenomen motie staat dat ambtenaren en bestuurders zich enkel en alleen mogen richten op zelfstandigheid. De motie is aangenomen door de drie collegepartijen D66, Gezond Verstand Haren en CDA, die samen een meerderheid hebben.
De werkgroepen kunnen niet los worden gezien van de naderende herindeling. Zonder herindelingsscenario zouden de ambtenaren van Groningen, Ten Boer en Haren niet tot gesprekken komen om de bedrijfsvoering van hun gemeente in kaart te brengen.
De bedrijfsvoering van de drie gemeenten wordt door de ambtenaren in kaart gebracht
Niko Beets - woordvoerder Groningen

Zes werkgroepen

De zes werkgroepen die actief zijn, houden zich bezig met: archief, personeel en organisatie, ICT, verordeningen, andersoortige verplichtingen en vastgoed. Volgens woordvoerder Beets wordt er door de groepen geen blauwdruk van de nieuwe gemeente gemaakt. 'De stand van zaken rondom de bedrijfsvoering van de drie gemeenten wordt door de ambtenaren in kaart gebracht.'

In de startblokken

De informatie uit de gesprekken wordt gebruikt als politiek Den Haag definitief besluit om de drie gemeenten te laten fuseren: 'Als blijkt dat Haren niet bij die herindeling hoort dan is het werk zeker niet voor niks gedaan', laat Beets weten. Voor de samenvoeging van Groningen en Ten Boer is het sowieso nodig.

Haren wil geen herindeling

Haren is fel tegenstander van een fusie met Groningen en Ten Boer. Een raadsmeerderheid zegt dat Haren als zelfstandige gemeente prima zijn eigen zaken kan regelen. De provincie denkt er anders over en vreest dat de gemeente in de toekomst haar taken niet goed kan uitvoeren.
Ook het vorige Kabinet besloot dat het tot een herindeling moet komen. Op dit moment ligt het herindelingsvoorstel bij de Tweede Kamer. De Eerste en Tweede Kamer nemen uiteindelijk het definitieve besluit over de samenvoeging van de drie gemeenten.