Wethouder Haren: 'Wij zitten niet in de werkgroepen, maar geven wel informatie'

Haren heeft geen vaste stoel in de zes werkgroepen die werken aan de herindeling, maar geeft wel informatie als daarom wordt gevraagd. Dat laat wethouder Michiel Verbeek (D66) weten.

Ambtenaren van de gemeente Haren blijken ondanks een spreekverbod wel degelijk gesprekken te voeren over een eventuele herindeling met Groningen en Ten Boer. Sinds september zijn er zes werkgroepen werkzaam die de stand van zaken rondom de bedrijfsvoering van hun gemeente in kaart brengen.

Geen vaste plek aan tafel

Haren heeft dus volgens wethouder Verbeek geen vaste stoel in die werkgroepen. 'De groepen zijn in het leven geroepen door Ten Boer en de stad. Als ze informatie willen van ons, dan krijgen ze die. Ik vind het niet meer dan normaal dat het op deze manier gebeurt.'

Vanuit het gemeentehuis zijn er vier ambtenaren die de informatie verstrekken.

College weet alles

Alle collegeleden zijn volgens de verantwoordelijk wethouder op de hoogte van die gang van zaken. Verbeek weet niet of de raadsleden er ook vanaf weten. 'We hebben het ze niet als zodanig verteld.' Volgens de wethouder had de raad ook geen extra informatie hoeven krijgen. 'Het gaat over de bedrijfsvoering en om het normale contact tussen mensen.'

Zonder herindeling geen werkgroepen

Toch kunnen de ingestelde werkgroepen niet losgekoppeld worden van de herindeling die boven de markt hangt. Zonder die eventuele herindeling waren de werkgroepen er niet geweest. Bovendien, de informatie over de bedrijfsvoering wordt gebruikt voor het vormgeven van de nieuwe gemeente. Toch vindt Verbeek niet dat Haren op deze manier meewerkt aan de eventuele herindeling.

'Elke dag vinden er binnen deze organisatie allerhande contacten plaats. Als we elke keer moeten kijken of dat te maken heeft met de herindeling, dat vervolgens moeten opschrijven en aan iedereen doorgeven, dan wordt het wel erg vermoeiend hoor.'

Wat zegt politiek Haren?

Alle drie de collegepartijen zijn tegen een herindeling. Het waren ook die partijen die besloten dat zowel de ambtenaren als de bestuurders zich enkel en alleen op zelfstandigheid mogen richten. De fractievoorzitters van D66, Gezond Verstand Haren en CDA willen vooralsnog niet reageren op de gesprekken die gevoerd worden tussen de drie gemeenten.

CDA-fractievoorzitter Jacob Boonstra laat nog wel weten verrast te zijn door het bestaan van de werkgroepen. 'Ik wist dit niet, vind het dus ook bijzonder. Dit is ook specifiek gericht op de herindeling. Ik wil het antwoord van het college eerst afwachten voordat ik inhoudelijk reageer.'

Lees ook:

- Haren praat ondanks verbod toch met Groningen en Ten Boer over mogelijke herindeling

Meer over dit onderwerp:
herindeling HAREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws