Raad Stad wil onderzoek naar scholen in Meerstad en Engelbert

De komst van een spiksplinternieuwe openbare school in Meerstad gaat ten koste van twee bestaande scholen in Engelbert en Meerstad.

Dat stellen basisschool De Driebond in Engelbert en samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad. Ze trokken woensdag bij de gemeenteraad van Groningen aan de bel. Ze kregen gehoor: de meerderheid van de raad lijkt niet zomaar akkoord te gaan met de plannen en wil eerst onderzoek naar de gevolgen van zo'n nieuwe school.

Tegen het zere been

Schoolbestuur O2G2 wil De Driebond in Engelbert sluiten als de nieuwe school in Meerstad er straks staat. Dit is tegen het zere been van zowel de school als ouders. Krista Driesten van de ouderraad zei tegen de raad: 'Wij zitten niet te wachten op een megaschool. We hebben juist voor een kleine school in een dorpse omgeving gekozen.' Ook vreest Engelbert voor de leefbaarheid in het dorp als de school verdwijnt.

Lekkage en schimmel

Tegelijkertijd is er nog een school die de komst van de nieuwe O2G2-school niet zit zitten. Samenwerkingsschool Meeroevers van Onderwijsstichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) zit in een tijdelijk pand dat kampt met allerlei gebreken, zoals lekkage en schimmel.

De school moet nog jaren wachten op nieuwbouw en is bang leerlingen te verliezen als er straks een tweede school in een mooi nieuw pand bijkomt. 'Door het plaatsen van een nieuwe school in een prachtig gebouw komen wij op achterstand', vindt leerkracht Sjoukje de Jong. 

Kritiek 

Veel raadsfracties zijn kritisch over hoe het college met de twee scholen omgaat. Inge Jongman van ChristenUnie vindt 'dat je zo niet met mensen om kunt gaan'. Ze wijst erop dat Meeroevers geïnvesteerd heeft in een school in Meerstad toen er nog haast geen huizen waren verkocht. 'Het is vreemd dat je die school passeert bij de bouw van een nieuwe school.'

Alternatieven

Ook is de raad ontevreden over hoe met De Driebond is omgegaan. PvdA-raadslid Maarten van der Laan is bovendien niet overtuigd dat de school in Engelbert dicht moet. 'Het is tijd voor een adempauze. We hebben de informatie niet om een juiste keuze te kunnen maken.' Volgens hem zijn er misschien wel alternatieven, zoals twee scholen onder één nieuw dak of van Meeroevers de nieuwe school maken.

Wethouder ziet weinig problemen

Wethouder Ton Schroor ziet weinig problemen. Volgens hem heeft Meerstad binnen een paar jaar tijd meer dan duizend leerlingen onder te brengen. Dat betekent dat er ruimte is voor drie scholen: Meeroevers, de nieuwe school en een christelijke school. Die zouden er allemaal in 2025 al moeten kunnen staan. Meeroevers kan tot die tijd door met het huidige gebouw, zegt hij.

Wat O2G2 met De Driebond doet is aan de onderwijsorganisatie, betoogt hij, en niet aan hem.Wel zegt hij toe te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid in Engelbert als de school daar dichtgaat. Ook gaat hij in januari naar het dorp toe om van de inwoners te horen wat er leeft.

Onderzoek

Of dat voldoende is voor de gemeenteraad blijkt eind december. Dan wordt ook duidelijk of er een echt onderzoek wordt geëist en wat dat dan precies moet inhouden. De raad stemt dan ook over een bedrag van 100.000 euro, dat O2G2 mag gebruiken om de nieuwe school in Meerstad voor te bereiden.

Lees ook:

Meeroevers voorlopig nog niet van klamme lokalen af
Gemeente Groningen onderzoekt problemen 'schimmelschool'
Meeroevers krijgt ondanks schimmel en kou geen nieuw gebouw
 

Meer over dit onderwerp:
MEERSTAD
Deel dit artikel:

Recent nieuws