Kleine ondernemers Paddepoel kunnen met ontheffing op zondag dichtblijven

Kleine zelfstandig ondernemers in winkelcentrum Paddepoel in Groningen kunnen voortaan een ontheffing krijgen om op zondag dicht te mogen blijven.

Dat is de kern van het nieuwe ontheffingenbeleid dat de Vereniging van Eigenaren (VVE) met de bemiddelaar in het conflict is overeengekomen. De winkeliers en verhuurders zijn hier woensdagavond over geïnformeerd.

Godsdienstbezwaren 

Het gaat om ondernemers die altijd zelf in de winkel aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen personeel hebben. Ook godsdienstbezwaren zijn redenen om dicht te mogen.

Voorwaarde is wel dat koopzondagen nog niet waren ingevoerd toen de winkelier zich in Paddepoel vestigde. Ook moeten de bezwaren het hele jaar door gelden. Winkeliers mogen niet bijvoorbeeld wel ineens de deuren openen op een drukke december-zondag. Verder moeten de godsdienstbezwaren in eventuele andere filialen ook gelden.

Voor alle winkeliers die op zondag de deuren sluiten geldt dat de uitstraling van de winkel klantvriendelijk moet zijn, bijvoorbeeld door te etalage te verlichten. Gesloten rolluiken zijn uit den boze.

Alles via verhuurders

Ontheffingen worden alleen aan pandeigenaren verstrekt. Winkeliers die de ruimte huren moeten de verhuurder om een ontheffing vragen. Die doet vervolgens weer het verzoek aan de VVE. Een verhuurder kan er dus ook voor kiezen de aanvraag niet in te dienen bij de VVE. In de toelichting bij het beleid staat: 'De pandeigenaar bepaalt in overleg met de winkelier of een aanvraag wenselijk en gerechtvaardigd is.'

Boetes

Het blijft mogelijk dat de VVE boetes oplegt. Dit gebeurt als de pandeigenaar zich niet houdt aan de voorwaarden in de ontheffing. Die boetes zijn dus voor de pandeigenaar, die zelf moet bepalen hoe hij het met de winkelier oplost. De opbrengst van eventuele boetes gaat naar het winkelcentrum.

Andere redenen

Naast godsdienstbezwaren en de uitzondering voor kleine ondernemers, kunnen er ook andere redenen zijn voor een ontheffing, zoals ziekte. 'Zo kunnen er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn op basis waarvan een ontheffing in redelijkheid niet kan worden geweigerd.'

Ieder jaar verlengen

De ontheffingen hebben een looptijd van een jaar. Twee maanden voor het einde van dat jaar kunnen pandeigenaren via een 'eenvoudig formulier' een nieuwe ontheffing aanvragen. Daarop moeten ze aangeven of de omstandigheden nog hetzelfde zijn. Als er niks veranderd is 'kan een nieuwe ontheffing verstrekt worden', zo staat in de toelichting.

Weigeren?

De vraag is of de VVE een ontheffing toch kan weigeren, ook al gaat het om een kleine zelfstandige ondernemer. Het beleid lijkt die ruimte te bieden. 'Als de toepassing van het ontheffingenbeleid leidt tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg voor een eigenaar/winkelier of het centrum als geheel, dan kunnen we – in uitzonderlijke gevallen – afwijken van datzelfde beleid.' De VVE wil dit niet verder toelichten.

Terras

Ondernemers met een terras moeten in elk geval geopend zijn tijdens de geldende winkeltijden, dus ook op zondag. 'Vanwege het collectieve belang kunnen we helaas niet afwijken van dit uitgangspunt.' Bepaalde categorieën kunnen een algemene ontheffing krijgen, zoals bijvoorbeeld banken. Ook zijn er bedrijven die sowieso geen ontheffing krijgen, zoals ketens en franchisebedrijven.

En de winkeliers?

De winkeliersstichting moet nog een oordeel vellen over het nieuwe beleid. De Vereniging van Eigenaren wacht dit af, maar nergens staat dat het oordeel ook van invloed is op al dan niet invoering. Wel zegt de eigenarenvereniging bereid te zijn winkeliers bij aanvragen het voordeel van de twijfel te geven. De eigenaren 'staat een ruimhartig, afbouwend, gezond verstand ontheffingsbeleid, afhankelijk van de omstandigheden, rekening houdend met de omgeving, consequenties en mogelijkheden voor ogen.'

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws