Buurtbewoners niet blij met uitstel aanleg 'veilige' weg

Buurtbewoners zijn niet blij dat de gemeente Winsum heeft besloten om een nieuwe weg tussen de N361 en de Onderdendamsterweg in Winsum voorlopig niet aan te leggen.

'Dat er nu een gevaarlijke situatie blijft is onacceptabel. We hadden gehoopt op een veilige weg', zegt Wian Bulthuis namens de belangengroep van de buurt.

Vorige week liet wethouder Bert Westerink weten dat er geen geld meer is voor de aanleg. De gemeente investeert al in andere grote projecten zoals een nieuwe sportpark, de aanpak van het centrum en de bouw van een nieuw schoolcomplex.

Oproep

'Dat het geld op is vinden we geen goede reden', zegt Bulthuis. 'De belangengroep roept dan ook op dat de gemeenteraad verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid en welzijn van de Winsumers'. Er is inmiddels door de groep een brief gestuurd aan de raadsfracties.

De belangengroep wil dat de raad bezwaar maakt tegen de beslissing van de wethouder en met mogelijke oplossingen komt. Er zijn volgens hen alternatieven die goedkoper uitgevoerd kunnen worden.

Geld van de plank

De provincie had al geld beschikbaar gesteld voor de nieuwe weg. Zo'n 5,7 miljoen. De buurt vreest dat dit geld straks niet meer beschikbaar is.

'We zijn bang dat van uitstel, afstel komt', zegt Bulthuis. 'Het geld moet namelijk voor 2021 gebruikt zijn en het college heeft besloten pas in de nieuwe gemeente Het Hogeland weer over de weg te praten. Dat is 2019. We verwachten niet dat hier dan nog aandacht voor is'.

De kruising Onderdendamsterweg en Obergum Hoofdstraat wordt met name als gevaarlijk gezien. Fietsers, voetgangers, vracht-, landbouw- en autoverkeer delen hier de weg. Het doortrekken van de Onderdendamsterweg ten noorden van Winsum zou het aantal vervoersbewegingen met 2400 per dag laten afnemen.

Actiepagina

De belangengroep heeft inmiddels op Facebook een actiepagina opgericht en inwoners van Winsum opgeroepen hun zorgen te delen tijdens de gemeenteraad op 12 december. Dan komt de kwestie weer aan de orde.

Lees ook:

- Geen geld voor nieuwe 'veilige' weg in Winsum
- Komt er weer een T-splitsing op de N361 bij Winsum?

Meer over dit onderwerp:
WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws