Bouwers krijgen hoofdpijn van deze beestjes

© Beeldbewerking Karlijn Ringnalda / RTV Noord
Een beschermde steenmarter die een stroomkabel doorknaagt, waardoor een hele wijk zonder stroom zit. Of vleermuizen die de aanleg van een nieuwe weg vertragen. De bescherming van dieren staat in de wet. Aan de andere kant wil een maatschappij vooruit. En dat botst soms.
De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Bij het maken van plannen moet rekening gehouden worden met de natuur. Mensen die vinden dat de wet niet goed is nageleefd en die vinden dat dieren of planten in gevaar komen, kunnen bezwaar maken tegen de plannen. De strijd tussen bestuurders, bouwers en beesten zorgt met enige regelmaat voor vertraging van projecten.
Een overzicht van de 'meest dwarsliggende beestjes'.

1. Vleermuizen

Als we het hebben over vertraging van bouwprojecten, steekt de vleermuis met kop en schouders boven de andere dieren uit. De kans bestaat dat de aanpak van de Zuidelijke ringweg in Groningen maanden vertraging oploopt, omdat een kolonie vleermuizen de dupe kan worden van de aanleg van een tijdelijke weg.
Ook de sloop van de Vennenflat in Delfzijl heeft een half jaar vertraging opgelopen, onder meer omdat vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in de leegstaande flat zijn aangetroffen. Begin november werd bekend dat er geen beschermde dieren meer in de flat leefden. Als dat wel zo was, had de sloop weer uitgesteld moeten worden.
De herinrichting van sportpark Uitwierde, ten noordwesten van Delfzijl heeft ook flinke vertraging opgelopen omdat de gemeente eerst onderzoek moest doen naar vleermuizen. Inmiddels zijn alle vliegbewegingen van de vleermuis in dit gebied in kaart gebracht, en is Delfzijl op zoek naar plekken in de buurt om vleermuizen een ander onderkomen te geven.
Voor een plan voor een windpark in de Oostpolder bij Delfzijl moest de provincie extra onderzoek doen, naar het effect van windparken op vogel- en vleermuizensterfte. Uit dat onderzoek blijkt dat grote sterfte onder vleermuizen 'uit te sluiten valt, mits de windturbines in een deel van het gebied worden stilgezet op het moment dat de vleermuizen actief zijn'.

2. Trekvogels

Ook trekvogels zorgen, ongewild ongetwijfeld, voor vertraging bij grote projecten. Zo legden de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen zich niet neer bij het besluit van de Raad van State, om groen licht te geven voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. De organisaties zijn een procedure begonnen in Brussel.
Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen zei daarover: 'Natuur is niet Duits of Nederlands, maar Europees. Stel nou dat de natuur in Duitse trekvogelgebieden zo veel schade oploopt, dat die trekvogels daar verdwijnen. Dan komen ze ook niet meer in het Nederlandse Waddengebied.'
Tegenstanders van een windpark in Drenthe, niet ver van Musselkanaal en Stadskanaal, zeggen dat het windpark risico's meebrengt voor trekvogels. Volgens het ministerie valt dat wel mee.
Vogelaar Thys van der Molen ziet regelmatig dode vogels onder hoogspanningskabels in onze provincie. Hij hoopt dat de kabels in de toekomst onder de grond kunnen worden aangelegd, of op plekken waar geen vogels vliegen. Dat kost dan wel meer geld, want ondergronds is in de regel een duurdere optie.

3. Steenmarters

Bij meer dan twintigduizend huishoudens en bedrijven in de stad Groningen viel begin 2017 de stroom uit, omdat een steenmarter een transformatorhuisje binnen was gedrongen. Het beestje zorgde voor kortsluiting en moest de sabotage met zijn leven bekopen. De steenmarter is opgezet en wordt tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
Steenmarters zorgen vaker voor problemen. Ze knagen zich een weg door autokabels en bouwen hun nesten in muren. Het beestje vermaakt zich vooral onder demotorkap van auto's. Omdat de dieren beschermd zijn, zijn maatregelen tegen de steenmarter bijna onmogelijk. Daarom is het vaak moeilijk om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld een auto binnen komen of elders schade aanrichten.
Onze Lopend Vuur-stelling begin november was: 'We slaan door in de bescherming van dieren.' 80 procent van de stemmers was het hiermee eens. Op onze Facebookpost hieover werd volop gereageerd. Mensen namen het ook voor het diertje op: 'De mens moet de natuur respecteren en dieren respecteren. Zij waren eerst', schreef Mina.

4. Libelles

Met de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal een jaar of negen geleden, begon een juridisch gevecht tussen de provincie en een groep natuurbeschermers. Het kanaal is de laatste ontbrekende schakel in de vaarverbinding tussen het Zuidlaardermeer en Oost-Groningen. Voor dit stuk waterweg moest het leefgebied van de groene glazenmaker (een libellesoort) wijken, waardoor de libelle daar verdween.
Volgens de natuurbeschermers heeft de overheid zich niet gehouden aan de strikte regels die gelden voor het onderhoud aan waterwegen. De provincie heeft in november een stuk grond van twintig hectare bij Froombosch aangewezen als nieuw leefgebied voor deze libellesoort.

5. Muskusratten

De muskusrat mag niet ontbreken in dit lijstje. Het dier wordt gevreesd door boeren, omdat het graag gaten graaft in dijken en wallen. Boeren vrezen schade aan hun landbouwpercelen en zijn bang dat slootkanten zacht worden, waardoor ze wegzakken met hun machines.
Een muskusrattenbestrijder noemt het 'een prachtig dier, maar wel met een groot nadeel.' Hij en zijn collega's hebben succes met de muskusrattenbestrijding. De populatie is flink afgenomen de afgelopen jaren.