Waar moet Wiebes het eerst mee aan de slag?

Duizenden huizen die versterkt worden, dan wel gesloopt (en nieuw gebouwd). Schades die niet verwerkt worden, want er is geen protocol. Groningers zuchten onder de overlast van gaswinning. Eric Wiebes, de nieuwe minister, was op bezoek. Hij zegt haast te maken. Wat moet hij als eerste aanpakken, Beter Weters?

Schadeprotocol

Schadeherstel van gebouwen door aardbevingen is al jaren strijd en ellende. Dit is toch niet nodig. Kijk naar het Groninger Forum. De verdubbelde bouwkosten worden vergoed. Zo moet het ook met de verbetering van oudere, originele panden op het Groninger platteland. Er moet een schadeprotocol worden afgedwongen door kabinet en Kamer.

Vernieler betaalt

We kennen in de millieuwereld het principe: 'De vervuiler betaalt.' Dus bij aardbevingsschade moet gelden: 'De vernieler betaalt.' Dat moet in het protocol vastgelegd zijn. Evenals de plicht tot restauratie in de oude stijl. Indien de eigenaar dit wenst. Ook ten  aanzien van vroegere schades. Uiteindelijk (finaal) te toetsen door de Nederlandse rechter op basis van redelijkheid en proportionaliteit.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Geen gesmoes

Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Als de wil er is om Groningen echt uit de ellende te helpen, dan moet de politiek in staat worden geacht om snel te handelen. Stoppen met gesol en soebatten. Geen woorden maar daden. De belofte van Wiebes om de NAM uit te sluiten bij schade en versterking is afgedwongen door strijd van heel veel Groningers. Het komt nu aan op doorzetten met deze fundamentele verandering en dus kappen met politiek gesmoes en gehaspel.

Zeggenschap Groningers

Dat betekent een echt plan voor Groningen waar mensenlevens, omgeving, historie en toekomst boven alles gaan. Dus niet wat onder de grond zit centraal, maar wat er boven leeft. Complete zeggenschap voor Groningers over het inrichten van hun omgeving en het opbouwen van hun gemeenschappen. Snel afbouwen van de gaswinning en publieke verantwoording  en verantwoordelijkheid nemen door een fatsoenlijke overheid. De zittende macht heeft heel veel goed te maken. Ze hebben niets meer te verliezen.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Overschild

Langzaam maar zeker komt er een hersteloperatie op gang. De eerste huizen zijn opgeleverd en zijn weer toekomstbestendig. Daardoor hebben een aantal plaatsen een eerste verbeterimpuls gehad. Het is lastig om alle schade te verhelpen, want op sommige plaatsen is sloop de enige optie. Daarvoor in de plaats moeten nieuwe woningen worden gebouwd. Het is te hopen dat daarbij rekening wordt gehouden met de omgeving waarin die woningen komen te staan. Het witboek Overschild geeft aan dat bewoners daar prima in mee kunnen denken.

Geen witte schimmel

Zij willen het karakteristieke van het dorp bewaren, maar tegelijk woningen bouwen die aan de eisen van de tijd voldoen. Misschien kost het iets meer, maar laten we alstublieft geen “witte schimmel” neerzetten in de karakteristieke dorpen van Groningen. Het zou erg jammer zijn als we over 50 jaar precies kunnen herkennen welke woningen er te snel zijn neergezet ter vervanging van de woningen die door het aardbevingsgeweld moesten worden vervangen.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Doorpakken

Patstelling? Maar één die wel móést ontstaan! Een oplossing lijkt voor de hand te liggen, maar er moet rigoureus worden doorgepakt. Formeel lijkt dé aangewezen instantie om hierin het voortouw te nemen de Nationaal Coördinator Groningen; die is opgericht om in de meest ruime zin de problematiek rond de aardbevingen aan te pakken, onder leiding van de verpersoonlijking van dezelfde NCG, in dit geval Hans Alders.

Positie Alders

En dáár ging en gaat het fout. De heer Alders is niet de aangewezen persoon om deze klus te klaren. Hij is met al zijn (bij)banen niet in staat om voor de volle honderd procent het NCG-schap waar te maken, en geniet inmiddels weinig vertrouwen.
Hoe de patstelling dus op te lossen? Vul maar in….!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Verkiezingen voorbij

Het is droevig gesteld met deze materie. Tijdens de verkiezingscampagnes van onze landelijke partijen wist iedereen wat er moest gebeuren in Groningen. Stevig beleid, gaskraan verder dicht en vooral staan voor Groningen. Echter de verkiezingen zijn geweest, coalities gevormd en plotseling weet niemand meer waar Groningen ligt.

Loze beloftes

Wederom wordt pijnlijk duidelijk dat Groningen een wingewest is. En we moeten maar zien hoe we het hier rooien. Het wordt tijd voor stevig provinciaal beleid. Maar ook dat zal niet lukken gezien de binding met landelijke partijen. De Redding moet echt uit Den haag komen: daar zitten de mensen die het kunnen sturen. Alleen jammer dat ze het niet doen. Beloftes waren dus wederom loze beloftes. 

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Wantrouwen

Het allerbelangrijkste wat moet gebeuren, is het vertrouwen herwinnen. Door de aanpak van de aflopen jaren is er veel wantrouwen ontstaan. Met de komst van Hans Alders leek het vertrouwen te herwinnen, maar in de praktijk bleek dat toch lastiger dan gehoopt. Te vaak wordt er nog steeds uitgegaan van de belangen van de NAM of de Rijksoverheid. De belangen van de bewoners moeten echter voorop staan.

Praat met Groningers

En Groningers zijn echt niet onredelijk. Als aanpassing van een woning echt veel meer kost dan nieuwbouw, is daar volgens mij echt wel over te praten. Maar dan wel mét de bewoners, niet over hen. Volgens mij weten de beleidsmakers nog steeds niet wat de Groningers willen. Ik zou zeggen: vraag het ze gewoon.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Deel dit artikel:

Recent nieuws