Delfzijl heeft weer grootse bouwplannen

Nieuwbouw in Delfzijl-Noord
Nieuwbouw in Delfzijl-Noord © FPS/Jos Schuurman
Jarenlang werd in Delfzijl vooral gesloopt. Maar het bestuur van de havenstad wil niet bij de pakken neerzitten en presenteert een ambitieus bouwplan. Onder het motto: Delfzijl bouwt vooruit voor de toekomst.
Door de krimp en de vergrijzing van de bevolking nam de leegstand rap toe. Bovendien bleek een flink deel van de woningvoorraad verouderd en daardoor amper verkoopbaar. De sloophamer deed zijn werk.

In het slop

Natuurlijk, er waren plannen voor wijkvernieuwing, maar die raakten in het slop. En de aardbevingsellende hielp ook niet mee. Hoogste tijd voor een nieuwe impuls, vindt het college van B&W.

Wonen met zorg

Bij de plannen wordt rekening gehouden met de versterkingsoperatie die op stapel staat voor Delfzijl-Noord. Daar vindt weinig doorstroming plaats. En omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan wonen met zorg. Dit gegeven speelt een belangrijke rol bij de nieuwbouwplannen.

Transitiefonds

Om weer beweging in de lokale woningmarkt te krijgen, wil het college een 'transititefonds' in het leven roepen. Dat fonds is bedoeld om woningen van particulieren op te kopen, die anders zouden verpauperen, omdat ze onverkoopbaar zijn.

Zandplatenbuurt

De opknapbeurt van Delfzijl-Noord gebeurt in samenwerking met woningcorporatie Acantus en de Nationaal Coördinator Groningen (Hans Alders). De bedoeling is dat de Zandplatenbuurt als eerste wordt aangepakt. Binnenkort wordt duidelijk welke versterkingsmaatregelen daar moeten worden genomen.