Veiligheidsregio zoekt nieuwe locatie brandweerkazernes Stad

De kazerne aan de Sontweg verdwijnt
De kazerne aan de Sontweg verdwijnt © Jos Schuurman/FPS
De Veiligheidsregio Groningen start een onderzoek om nieuwe locaties te vinden voor twee brandweerkazernes in de stad. De nieuwe locaties moeten ervoor zorgen dat de brandweer eerder ter plekke is bij een brand.
Groningen heeft op dit moment twee kazernes: Aan de Diamantlaan en de Sontweg. De kazerne aan de Sontweg verdwijnt in de toekomst. De gemeente wil daar woningen bouwen, bovendien is het pand aan vervanging toe. Als de kazerne aan de Sontweg verdwijnt, dan heeft dat invloed op de kazerne aan de Diamantlaan in de stadswijk Vinkhuizen.

Optie voor derde kazerne

Om op tijd bij een brand te zijn, worden kazernes 'tegenover elkaar' gebouwd. Als in het noorden van de stad een kazerne staat, moet er in het zuiden ook één staan. De Veiligheidsregio heeft al wel een aantal nieuwe locaties in gedachten, maar wil dat verder onderzoeken.
Het is ook een optie om een extra kazerne in het leven te roepen, daarmee zouden er drie kazernes komen.

Dekkingspercentage

Met twee goed gepositioneerde kazernes is het dekkingspercentage 72 tot 78 procent. Als er drie kazernes komen kan er een dekking komen van 86 tot 90 procent. Het dekkingspercentage geeft aan bij hoeveel procent de brandweer binnen de gestelde norm aanwezig kan zijn.