Alleen varende schepen zijn nog welkom in Noorderhaven

© Google Street View
Alleen schepen die kunnen varen zijn vanaf 1 januari 2018 nog welkom in de Noorderhaven in de stad Groningen. Schepen die zichzelf niet kunnen verplaatsen moeten op zoek naar een andere plek.
De gemeente Groningen heeft de booteigenaren in de Noorderhaven inmiddels op de hoogte gebracht van het toekomstige regime.

Landelijke wetgeving

De maatregel wordt genomen omdat de landelijke wetgeving rondom drijvende bouwwerken, zoals woonboten verandert. Niet varende schepen moeten een omgevingsvergunning hebben omdat ze als bouwwerk worden aangemerkt. Bij niet varende schepen kan gedacht worden aan woonboten, kantoren, restaurants en drijvende hotels.

Vrijhaven

De gemeente Groningen wil dat de Noorderhaven een vrijhaven blijft. Dat is een haven waar boten in en uit kunnen varen. 'We gaan bij elke boot kijken of het schip kan varen of vaarbaar gemaakt kan worden', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Niet vaarbare boten gaan dus uit de haven verdwijnen. 'Op dit moment zijn er een stuk of tien van dat soort boten.'

Woonschepen Comité

Volgens het Woonschepen Comité kan de gemeente niet op die manier handhaven. In de brief die de gemeente heeft verstuurd aan bewoners van de Noorderhaven staat ook het standpunt van het comité. Die stelt dat de gemeente huidige eigenaren van schepen niet kan verplichten om te varen met hun boot.
Voorzitter van het Woonschepen Comité is Dirk van Driel. Hij wil nog niet reageren op de naderende veranderingen in de Noorderhaven. 'Wij willen de bewonersbijeenkomst afwachten die de gemeente in januari wil organiseren', laat Van Driel weten. 'We hebben van de gemeente begrepen dat er dit jaar nog geen concrete acties richting bewoners wordt ondernomen.'

Handhaven

Wethouder Van der Schaaf laat weten dat er ondanks de nieuwe regelgeving niet veel gaat veranderen. 'Wij hebben de Noorderhaven altijd als vrijhaven aangemerkt. In de praktijk was het geen probleem dat er niet varende schepen liggen, maar de nieuwe regelgeving dwingt ons om maatregelen te nemen.'
Als de gemeente geen maatregelen neemt dan zouden niet vaarbare schepen in de Noorderhaven automatisch in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning. Dat zou betekenen dat de boten blijven liggen. Dat wil de gemeente dus niet, omdat het wil dat schepen de Noorderhaven in en uit kunnen varen.