'Geef malafide huisjesbazen een boete'

Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt.

Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem. Ook in Groningen speelt dit probleem: de gemeente wil daarom onder meer een extra vergunning invoeren om malafide pandjesbazen beter aan te kunnen pakken.

Brandbrief

Daarnaast stuurden wethouders van twaalf studentensteden, onder wie Roeland van der Schaaf van Groningen, onlangs een brandbrief naar minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Daarin riepen ze op om maatregelen te nemen tegen huisjesmelkers.

Boete

De LSVb wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in te grijpen. Gemeenten zouden steekproefgewijs of met een tip van de Huurcommissie kunnen controleren of een bekende, malafide huisbaas nog steeds te veel huur vraagt.

Als een huisbaas een te hoge huur vraagt zou een gemeente een dwangsom of boete op kunnen leggen.

'Niet alles afschuiven op Den Haag

De Groninger Studentenbond vindt de brief van de wethouders en het plan van de LSVb een ontzettend goed begin, 'maar we moeten niet alles afschuiven op Den Haag'. Ook hier in Groningen moeten we stappen zetten, zegt voorzitter Sjoerd Kalisvaart.

'Laat de gemeente nu eens hard werken aan het wegnemen van angst bij huurders. Dat doe je door op te treden. Dat doe je door niet alleen te praten over oplossingen, maar ze ook uit te voeren. Waar het college in Groningen spreekt over een tweede vergunningsstelsel of andere oplossingen, moeten we ook duidelijk de plannen zien. De ambitie van de gemeente ligt er, nu de resultaten nog.'

Huurpolitie

De Woonbond herkent de misstanden in de huursector, zoals te hoge huren, het niet terugbetalen van waarborgsommen en woningzoekenden die worden opgelicht.

De bond pleit daarom voor het instellen van een zogenoemde 'huurpolitie', die onderzoek doet en ook boetes en dwangsommen kan opleggen.

Lees ook:

- Brandbrief naar ministers voor maatregelen tegen huisjesmelkers studentenwoningen
- Huurbaas Wim Bulten: 'Extra vergunning voor kamerverhuur is overbodig'
- Extra vergunning moet misstanden kamerverhuur tegengaan
- 'De zoveelste keer dat we horen hoe huurders geïntimideerd worden'
- Dossier Wonen in Stad

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad woneninstad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws