Dijkverbetering wordt mogelijk 35 miljoen goedkoper

© Martin Drent/RTV Noord
De versterking van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven valt waarschijnlijk zo'n 35 miljoen euro goedkoper uit dan vooraf gedacht. Dat meldt waterschap Noorderzijlvest, de opdrachtgever van de dijkverbetering.
Vanwege strengere veiligheidsnormen moet er een dikkere klei- en asfaltlaag komen. Dat betekent dat extra maatregelen om de dijk bevingsbestendig te krijgen, niet meer nodig zijn.

Drijfzand

Het gaat met name om de besparing op de aanleg van damwanden. 'Uit 2,5 jaar onderzoek is onder meer gebleken dat de ondergrond vooral uit klei bestaat. Als dat zand was geweest, hadden er damwanden moeten komen die ervoor zorgen dat de dijk op z'n plek blijft. Dat is nu dus niet nodig', zegt waterschapsbestuurder Eisse Luitjens.

Sensoren

Er komen wel sensoren in de dijk om aardbevingen in de gaten te houden. Ook komen er extra opslagplaatsen voor klei om eventuele bevingsschade snel te kunnen herstellen. Dat wordt door de NAM betaald.
De besparing van 35 miljoen euro komt grotendeels ten gunste van de NAM. Die zou de extra maatregelen betalen. Volgens Luitjens is het onderzoek onafhankelijk van de NAM uitgevoerd: 'De NAM heeft zelf niet onderzocht, maar zat alleen aan tafel als er resultaten werden besproken.'

123,2 miljoen

In april werd al bekend dat de zeedijk beter bestand is tegen aardbevingen dan gedacht. Het waterschap gaat nu uit van de totale kosten van ruim 123 miljoen euro, in plaats van de 158 miljoen dat vorig jaar werd begroot.
Eind 2019 moet de dijk volledig zijn versterkt.