Gasberaad en Bodem Beweging voelen zich niet serieus genomen

© RTV Noord/Goos de Boer
De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad voelen zich genegeerd door bestuurders van de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten. De GBB en het Gasberaad zijn teleurgesteld dat de bestuurders zich voorlopig kunnen vinden in de versterkingsplannen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.
'Het is zeer treurig dat er geen rekening is gehouden met onze opvatting', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB.

Brief

In een brief over het meerjarenprogramma van de NCG staat wat nodig is voor de versterking van de ruim 3000 woningen die de afgelopen jaren zijn geïnspecteerd. Ook wordt daarin onderstreept dat het noodzakelijk is om in het eerste kwartaal van volgend jaar 1250 woningen te inspecteren.
Volgens de NCG is het belangrijk dat de gemeente- en provinciebestuurders met zijn plannen instemmen om de versterkingsoperatie niet verder te laten vertragen. Maar de GBB pleitte onlangs voor 'een pas op de plaats', omdat het nog onduidelijk is of de versterkingsnormen wel nodig zijn.

Versterking niet nodig?

'Als de gaskraan over een paar jaar verder dichtgaat, kan het zijn dat deze manier van versterken helemaal niet nodig was', zegt GBB-voorzitter Van der Knoop. 'Ondertussen haal je wel hele dorpen overhoop en nemen de spanningen onder de bewoners toe. Daarom zijn wij voor een pas op de plaats en in die tijd kan je beter aan de gaskraan draaien.'

Zien er niets van terug

Ook het Groninger Gasberaad kan zich op veel punten niet vinden in de plannen van de NCG en wil dat Alders zijn huiswerk overdoet. Maar tot hun grote teleurstelling gaat dat niet gebeuren.
'Je tuigt een adviesorgaan op. We steken er allemaal veel tijd in om advies te geven en dan zie je daar niks van terug', zegt de teleurgestelde Susan Top van het Groninger Gasberaad.
Top vraagt zich af wat dit bekent voor de toekomst van de zogenoemde maatschappelijke stuurgroep waarin het Gasberaad en de GBB zitten. 'Dit voelt raar en baart ons zorgen.'

Voor- en nadelen

Ook Van der Knoop twijfelt aan het bestaansrecht. 'De voordelen wegen bij ons nog wel op tegen de nadelen, want je blijft wel op de hoogte van wat er speelt. Maar je vraagt je wel af of je nog in die stuurgroep moet zitten.'
Formeel gezien hoeven de bestuurders en de gasminister het advies van de maatschappelijke organisaties niet op te volgen. 'Maar onderbouw dan op z'n minst waarom je er niet mee akkoord gaat.'
Volgens Van der Knoop zitten de bestuurlijke partijen ook niet op één lijn. 'Gemeenten zoals Ten Boer en Delfzijl, maar ook de provincie heeft aangegeven het met ons eens te zijn. Maar blijkbaar is de druk uit Den Haag zo groot dat ze schoorvoetend akkoord zijn gegaan.'

Niet vertragen

De provincie heeft ingestemd met de brief van Alders om het proces niet verder te vertragen, reageert gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Maar wel met een hele vette disclaimer.'
'Wij stemmen in met de brief, omdat we zo snel mogelijk een andere aanpak van de versterking willen', aldus de gedeputeerde. 'De GBB en het Gasberaad willen niet dat we instemmen met de brief, omdat ze een andere aanpak willen. Dus we willen eigenlijk hetzelfde.'
De eindbestemming is volgens Eikenaar dus wel dezelfde, alleen hebben de bestuurders en de maatschappelijke organisaties momenteel een andere route voor ogen.

Groter dan het is

'Ik snap hun ergernis en irritatie heel goed, maar ze maken de instemming met deze brief groter dan het is', zegt Eikenaar. 'De afspraken in de brief zijn tijdelijk en de disclaimer die wij maken en dat waar we naar toe willen, is belangrijker dan het instemmen met deze brief.'