Fusie onderwijsorganisaties Westerkwartier voorlopig uitgesteld

De fusie tussen de basisonderwijsorganisaties Westerwijs en Penta Primair in het Westerkwartier gaat niet in per 1 januari 2018.

De gemeenteraad van Grootegast stak daar dinsdagavond een stokje voor. De raad wil eerst meer duidelijkheid over de statuten van de nieuw te vormen stichting. Een jurist van het ministerie van Onderwijs moet daarover een advies uitbrengen.

Krimp voorkomen

Westerwijs en Penta Primair willen per 1 januari 2018 samengaan onder de naam Quadraten om onder meer het verdwijnen van scholen door krimp te voorkomen. Door de fusie wordt de oprichting van samenwerkingsscholen gemakkelijker.

Westerwijs heeft dertien basisscholen in de gemeenten Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn. Penta Primair heeft 22 scholen in de vier Westerkwartiergemeenten. Samen hebben ze acht zogeheten informele samenwerkingsscholen.

In strijd met de wet

Het gemeentebestuur van Grootegast liet zich over de fusie juridisch bijstaan door advocaat Hans Klopstra. Die concludeerde dat de statuten van de nieuwe organisatie in strijd zijn met de wet op het primair onderwijs. Het college van B en W adviseerde de raad daarop in te stemmen met de fusie, maar een onafhankelijk jurist nog eens naar de statuten te laten kijken. De raad volgde dat advies unaniem op.

Teleurstelling heerst

Directeur-bestuurder Gerrit Rotman van Westerwijs is teleurgesteld: 'Sinds 2013 zijn we met deze fusie bezig. Het was een lang en ingewikkeld proces om openbaar en christelijk onderwijs in één organisatie samen te brengen.We hebben uiteindelijk toestemming gekregen van staatssecretaris Sander Dekker en alles leek juridisch in kannen en kruiken.'

'Dat een juridisch adviseur van de gemeente Grootegast nu stelt dat er iets niet klopt verbaast me. Het vertraagt de zaak onnodig en het kost weer extra geld. Dat is zonde.'

Opnieuw bekijken

Wethouder Sjabbo Smedes van Grootegast: '1 januari gaan we niet meer halen, maar het is goed dat een onafhankelijke jurist nog eens naar die statuten kijkt. Een zo belangrijk besluit over een fusie neem je maar een keer en daar mogen geen onduidelijkheden in zitten.'

Lees ook:

- Fusie Westerwijs en Penta weer stap dichterbij
- Scholenorganisatie in Westerkwartier gaat Quadraten heten

Meer over dit onderwerp:
GROOTEGAST
Deel dit artikel:

Recent nieuws