NAM onderzoekt recente aardbevingen

© Flickr
De NAM doet naar aanleiding van de recente bevingen bij 't Zandt onderzoek naar de seismiciteit in deze regio. Op 22 december levert de NAM hierover een rapport af aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Dat schrijft de NAM donderdag op haar website.

Grenswaarde overschreden

Op 10 december heeft een beving bij 't Zandt plaatsgevonden met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Op 7 december was er een beving met een kracht van 1,8. De NAM is een onderzoek gestart, omdat door deze bevingen een grenswaarde uit het Meet- en Regelprotocol (MRP) Groningen is overschreden.
Het MRP Groningen geeft aan hoe de NAM de seismische risico's bij winning van aardgas kan beperken en hoe de winning moet worden aangepast als aardbevingen daartoe aanleiding geven.

'Geen verontrustende ontwikkelingen'

Volgens de NAM laat een eerste analyse van de meest recente bevingen zien dat er geen sprake is van onverwachte of verontrustende ontwikkelingen. De laatste maanden zou de seismiciteit op en neer gaan. 'Zo is op 29 augustus voor het eerst de grens van het MRP overschreden en is op 2 november de aardbevingsdichtheid weer teruggegaan naar het waakzaamheidsniveau', meldt de NAM.
Mocht de komende periode een onverwachte gebeurtenis plaatsvinden of een grenswaarde worden overschreden dan zal de NAM in overleg met toezichthouder SodM opnieuw bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn.